‘Ik ben aan de bal’: zes SW-bedrijven aan de slag met campagne duurzame inzetbaarheid

‘Ik ben aan de bal’: zes SW-bedrijven aan de slag met campagne duurzame inzetbaarheid

‘Mijn werk, ik doe mee: Ik leef gezond, ik blijf groeien en ik zorg voor plezier.’ Op deze manier maakten zes SW-bedrijven in een pilot het thema duurzame inzetbaarheid concreet voor hun medewerkers. Samen starten ze een campagne met de slogan ‘Ik ben aan de bal’. Vanuit die campagne gaat elk van de bedrijven op een eigen manier aan de slag met duurzame inzetbaarheid. In de pilot delen ze hun ervaringen.

Kick-off met spelersbus of speelveld

De deelnemende SW-bedrijven starten hun activiteiten met een kick-off op een zelf gekozen datum. De eerste kick-off staat in het najaar gepland. Op de dag van de kick-off komt er bij het bedrijf een spelersbus op bezoek of wordt er in de organisatie een ruimte omgetoverd tot een heus speelveld. In en om de spelersbus of het speelveld is van alles te zien en te beleven rond het thema ‘Ik leef gezond, ik blijf groeien en ik zorg voor plezier’. Directie/ MT, OR, direct leidinggevenden én medewerkers gaan op die plek ook samen in gesprek: samen ‘aan de bal’ dus.

Waaier aan activiteiten

Bewustwording is een proces dat niet in één dag is afgerond. Daarom besteden de deelnemende bedrijven langere tijd aandacht aan het thema duurzame inzetbaarheid. Dat doen ze met activiteiten die eenvoudig zijn en ook op locatie uitgevoerd kunnen worden. Er komt een ‘activiteitenwaaier’ waaruit elk bedrijf zijn eigen activiteiten kan kiezen.

Pilot duurzame inzetbaarheid

De bewustwordingscampagne  is onderdeel van een pilot van SBCM en Cedris., Elk van de zes deelnemende bedrijven bleek op zoek naar een manier om medewerkers van het begin af aan te betrekken bij duurzame inzetbaarheid. Dat is nodig, want duurzame inzetbaarheid is óók de verantwoordelijkheid van medewerkers. Maar hoe maak je een abstract begrip als duurzame inzetbaarheid concreet voor medewerkers én moedig je ze aan zelf initiatief te nemen?

Samen met Qidos ontwikkelden de bedrijven hiervoor de campagne, waarin duurzame inzetbaarheid is vertaald als: Mijn werk, ik doe mee: Ik leef gezond, ik blijf groeien en ik zorg voor plezier. Als slogan is gekozen voor: Ik ben aan de bal. De metafoor van de bal straalt uit dat het leuk is om bezig te zijn met duurzame inzetbaarheid en dat het ook actie van medewerkers vraagt. Want: ben je de bal of de speler? Daarbij kan de bal van alles zijn: een voetbal, tennisbal of strandbal bijvoorbeeld. Op deze manier kan de campagne iedereen aanspreken.

Plan van aanpak

Behalve aan de bewustwordingscampagne werkten de SW-bedrijven in de pilot ook aan een eigen plan van aanpak om duurzame inzetbaarheid in de organisatie te versterken. Een aanpak die past bij de uitdagingen en cultuur van de organisatie. Zo zet DCW in op de dialoog, zoekt Delta de samenwerking met hun bedrijven/inleners en werkt de Risse Groep bottom-up. Hun verhalen – én die van Diamantgroep, IBN en KonnekteD – leest u later terug op de website en in de nieuwsbrief. Als inspiratie voor andere SW-bedrijven om ook zelf aan de slag te gaan met duurzame inzetbaarheid.

Meer weten?

Neem voor meer informatie over duurzame inzetbaarheid of de pilot contact op met:

Diana Lettink (projectleider SBCM)
E: d.lettink@caop.nl
T:  06 22 095 634

Of:

Joram de Does (beleidsadviseur Cedris)
E: jdedoes@cedris.nl
T: 06 10 484 834