Inzet nieuwe technologie biedt kansen voor mensen met afstand tot arbeidsmarkt

Inzet nieuwe technologie biedt kansen voor mensen met afstand tot arbeidsmarkt

De combinatie mens en techniek biedt kansen. In de medische wereld en in de gehandicaptensport zien we dat dit tot nieuwe mogelijkheden en bijzondere prestaties leidt. Geïnspireerd door deze voorbeelden en gedreven door de visie van een inclusieve arbeidsmarkt starten TNO, SBCM en Cedris de Kennisalliantie Inclusie en Technologie, KIT.

Ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst door Jan Jaap de Haan van Cedris, Josje Lesterhuis van SBCM en Paulien Bongers van TNO. Met de ondertekening verbinden de partijen zich officieel met elkaar in de Kennisalliantie Inclusie en Technologie.

Het doel van KIT is het stimuleren van inzet van nieuwe technologieën die bijdragen aan een betere inzetbaarheid en nieuwe banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast wordt onderzocht welke nieuwe technologieën kunnen bijdragen aan de persoonlijke en professionele ontwikkeling van deze groep. Ten slotte wil KIT de opgedane kennis delen met  organisaties die (willen gaan) werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, en zo de inclusieve arbeidsmarkt verder vormgeven.

Alliantie

De samenwerkende partijen, TNO, SBCM en Cedris zien de ontwikkeling van nieuwe technologieën, zoals robotisering en digitalisering, als een kans om beter passende of nieuwe werkgelegenheid te creëren. Daarom bundelen ze hun krachten. Door kennis van wetenschappelijk onderzoek van TNO te verenigen met het grote netwerk van sociale werkbedrijven  en sociale ondernemingen van Cedris en met de kennisontwikkeling en innovatiekracht voor sociale werkgelegenheid van SBCM, slaan de partijen de handen ineen. De Kennisalliantie Inclusie en Technologie dient als katalysator en verbinder om onderzoek en experimenten te starten, te begeleiden en te evalueren en deze kennis te delen met andere sectoren. 

Pilots

Dit jaar start KIT met vijf pilots. Bij elke pilot wordt in de praktijk onderzocht hoe nieuwe technologie kan bijdragen om meer verschillende werksoorten (beter) toegankelijk te maken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De pilots worden uitgevoerd bij sociale werkbedrijven  of sociale ondernemingen en worden gefaciliteerd (o.a. via subsidie), begeleid en geëvalueerd door TNO, SBCM en Cedris. Op dit moment is de eerste pilot uitgevoerd en met een tweede pilot wordt binnenkort gestart. De overige drie pilots worden op een later moment toegekend.

Smart Beamer

De pilot die inmiddels is uitgevoerd is de toepassing van een Smart Beamer in het Inclusive Fieldlab van sociaal werkbedrijf Amfors in Amersfoort. Met dit systeem worden stap voor stap instructies geprojecteerd, waardoor de medewerker meer complexe assemblagewerkzaamheden zelfstandig kan uitvoeren. Uit de pilot blijkt dat mensen beter zelfstandig leren werken, meer voldoening uit hun werk halen en de productiviteit en de kwaliteit van het werk toeneemt bij medewerkers met verschillende niveaus. Vanaf april zet Amfors de Smart Beamer permanent in. De technologie en de toepassing ervan in het productieproces is beschikbaar voor andere bedrijven.

Heb je vragen naar aanleiding van het bericht? Neem contact op met Petra Klap, communicatieadviseur van Cedris via petra@cedris.nl en 06-2054 4589. 

Laat je inspireren door de  Smart Beamer van het Inclusive Fieldlab.

Komen kijken bij een van de pilots? Dat kan! Neem contact op voor de mogelijkheden.