Welke SW-bedrijven werken met ons samen aan duurzame inzetbaarheid?

Welke SW-bedrijven werken met ons samen aan duurzame inzetbaarheid?

Het programma ‘Samen aan de bal’ zoekt SW-bedrijven voor nieuwe activiteiten op het gebied van duurzame inzetbaarheid (DI). Wat werkt er volgens medewerkers om tot het goede gesprek te komen en hoe kunnen negatieve effecten van minder diversiteit aan werksoorten tegen worden gegaan?

Het programma ‘Samen aan de bal’ zoekt SW-bedrijven voor nieuwe activiteiten op het gebied van duurzame inzetbaarheid (DI). Wat werkt er volgens medewerkers om tot het goede gesprek te komen en hoe kunnen negatieve effecten van minder diversiteit aan werksoorten tegen worden gegaan?

Nieuwe activiteiten

‘Samen aan de bal’ is het tweejarige programma van SBCM om samen met SW-bedrijven de uitdagingen op het gebied van duurzame inzetbaarheid in de sector aan te gaan. Het programma wordt mede mogelijk gemaakt met subsidie van het Europees Sociaal Fonds (ESF). Na de zomer starten we samen met SW-bedrijven twee nieuwe activiteiten: een werkatelier ‘Het goede gesprek’ en een proeftuin ‘diversiteit aan werksoorten’. Wil je samen met SBCM aan één of beide activiteiten werken? Lees dan verder en doe met ons mee.

Activiteit 1: Werkatelier ‘Het goede gesprek’

Wat medewerkers nodig hebben om gezond en met plezier te kunnen blijven werken – de kern van DI – verschilt per persoon en verandert bovendien in de tijd. Je kunt dit dus niet collectief regelen. DI vraagt om maatwerk en om regelmatig gevoerde goede gesprekken van leidinggevende en medewerker. Het voeren van een goed gesprek over duurzame inzetbaarheid is nog niet gebruikelijk in de SW. Het vraagt om eigenschappen van medewerkers (en leidinggevenden) die nog ontwikkeld moeten worden, zoals een zekere mate van eigenaarschap bij medewerkers. Daarom willen we dit vraagstuk juist gaan verkennen met medewerkers zelf. We kiezen hiervoor de vorm van een werkatelier.

Waarderend onderzoeken

We zoeken een SW-bedrijf waar we – in afstemming met de professionals – een werkatelier met een groepje medewerkers kunnen opzetten. In drie of vier sessies met de medewerkers gaan we op zoek naar wat zij denken dat nodig is om tot het goede gesprek te komen en vervolgens ontwikkelen we dat. We gebruiken hiervoor een co-creatiemethode op basis van Appreciative Inquiry (waarderend onderzoeken). Dit betekent dat het resultaat van tevoren nog niet vaststaat, maar wel dát er na afloop een concreet resultaat is, bijvoorbeeld tools om het goede gesprek te ondersteunen. Ervaren adviseurs van SBCM begeleiden het werkatelier. Het deelnemende SW-bedrijf krijgt inzicht in wat hun medewerkers belangrijk vinden in de dialoog én concrete handvatten, vanaf de werkvloer ontwikkeld, om hiermee aan de slag te gaan.

Activiteit 2: Proeftuin werksoorten

Binnen veel SW-bedrijven zijn de werksoorten minder divers geworden. Dat zet het werkplezier van medewerkers onder druk. Dat geldt bijvoorbeeld voor oudere medewerkers die vanwege fysieke beperkingen noodgedwongen ‘terug naar binnen komen’ en merken dat het werk niet past bij hun talenten en capaciteiten. We zoeken twee SW-bedrijven die onder begeleiding van externe adviseurs van bureau Qidos willen verkennen hoe met deze vraagstukken om te gaan. We verkennen alle mogelijke varianten. Bijvoorbeeld hoe we meer divers werkaanbod kunnen realiseren, maar ook hoe we negatieve gevolgen van een minder divers werkaanbod kunnen minimaliseren of positief ombuigen.

Gefaseerde aanpak

De aanpak is gefaseerd. In de eerste fase wordt het vraagstuk verdiept en goed in kaart gebracht. Wat zijn onder meer de problematieken, randvoorwaarden en (impliciete) keuzes die SW-organisaties al dan niet kunnen maken. Dit wordt vanuit verschillende perspectieven (binnen en buiten de sector) in kaart gebracht. Op basis hiervan worden in fase 2 in de organisatie van de deelnemende SW-bedrijven sessies met (in- en externe) stakeholders georganiseerd om de handelingsperspectieven in kaart te brengen en om draagvlak voor een aanpak te creëren. Herken je dit vraagstuk en spreekt de aanpak je aan?

Interesse?

Heb je interesse om deel te nemen aan één of beide activiteiten of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Diana Lettink, projectleider SBCM. Als er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, dan maakt SBCM een keuze. Wel houden we iedereen actief op de hoogte van de voortgang en betrekken we alle aanmelders waar mogelijk (bijvoorbeeld in test- of verkenningsfase).

Aanmelden en meer informatie bij Diana Lettink, projectleider SBCM
T: 06 22 09 56 34
E: d.lettink@caop.nl