Zeven winnaars Challenge Technologie voor Inclusie

Zeven winnaars Challenge Technologie voor Inclusie

De Coalitie voor Technologie en Inclusie (CTI) heeft vorig jaar werkgevers, technologieontwikkelaars, werknemers en hun ondersteuners opgeroepen een voorstel in te dienen om technologie in te zetten op de werkvloer voor mensen met een beperking. Zeven voorstellen zijn geselecteerd en krijgen subsidie van UWV. Vier van de zeven voorstellen zijn initiatieven van SW- of gemeentelijke leerwerkbedrijven.

Uiteenlopende initiatieven

Het gaat om uiteenlopende initiatieven voor onder meer werkenden met auditieve en/of visuele beperkingen, met verstoringen in de energiebalans en voor werkenden met fysieke beperkingen zoals rugklachten. De Kennisalliantie Inclusie en Technologie (KIT) van TNO, Cedris en SBCM heeft aan een aantal van deze voorstellen een bijdrage geleverd en zal in afstemming met UWV berichten over de voortgang.

Meer informatie

Je vindt meer informatie over de Challenge Technologie voor Inclusie op de website van de CTI. Heb je vragen over de Kennisalliantie Inclusie en Technologie? Neem dan contact op met:

Bruno Fermin, projectleider SBCM:
E: b.fermin@caop.nl
T: 06 12 78 67 01

of

Leendert Bos, senior beleidsadviseur Sociaal Ondernemen en Innovatie Cedris:
E: lbos@cedris.nl
T: 06 83 96 69 36