Extra subsidieronde Tel mee met Taal in de maand juni

Extra subsidieronde Tel mee met Taal in de maand juni

Tel mee met Taal organiseert in de maand juni een extra subsidieronde voor werkgevers om te investeren in de basisvaardigheden van werknemers. Dit moet leiden tot betere taalvaardigheid, rekenvaardigheid en digitale vaardigheid op het werk. Heb je in 2021 nog geen subsidie van Tel mee met Taal (toegezegd) gekregen? Je kunt de subsidie van 1 tot en met 30 juni 2021 aanvragen.

Het kabinet stelt jaarlijks via het actieprogramma Tel mee met Taal subsidie beschikbaar voor activiteiten gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. Er is deze ronde ruim drie miljoen euro beschikbaar. Vanwege de coronamaatregelen trekt het kabinet In 2021, 6 miljoen euro éxtra uit voor het aanbieden van basisopleidingen aan werknemers. Het totaalbedrag komt daarmee op 8,8 miljoen euro. Tel mee met Taal is een initiatief van de ministeries OCW, BZK, VWS en SZW.

Heb je in de eerste aanvraagronde al subsidie aangevraagd en (toegezegd) gekregen? Dan kun je deze ronde niet opnieuw een aanvraag indienen.

Wie kan subsidie aanvragen?

Je kunt als werkgever van allerlei organisaties subsidie aanvragen voor scholing in 2021. Denk bijvoorbeeld aan scholen, werkgevers en bibliotheken. De scholing moet leiden tot een betere taalvaardigheid, rekenvaardigheid en/of betere digitale vaardigheden van werknemers. Ook medewerkers met een indicatie Wet sociale werkvoorziening (Wsw) die bij een sociaal werkbedrijf werken, kunnen in aanmerking komen voor subsidie. Dat moeten dan wel medewerkers zijn van bedrijven die de Wsw uitvoeren als verzelfstandigd eigen werkbedrijf van een gemeente, als samenwerkingsverband met een private partner of als particulier bedrijf.

Waarom subsidie aanvragen?

Uit onderzoek blijkt dat het investeren in basisvaardigheden op de werkvloer verschillende voordelen heeft. Niet alleen voor de werknemer, maar ook voor de werkgever. Er worden minder fouten gemaakt en werkstress en ziekteverzuim gaan omlaag. Werknemers krijgen meer zelfvertrouwen en ze kunnen beter zelfstandig werken.

Meer weten?

Alle informatie over de subsidieregeling en de voorwaarden vind je op de website van Tel mee met Taal.