Bedrijven gezocht voor de pilot ‘Digitaler naar werk’

Bedrijven gezocht voor de pilot ‘Digitaler naar werk’

De wereld verandert snel. Digitale vaardigheden worden steeds belangrijker op de werkvloer. Als onderdeel van het Europese Digital Collective start Stichting Lezen en Schrijven in samenwerking met SBCM het project ‘Digitaler naar werk’. Dit project richt zicht op laaggeletterde werknemers met beperkte digitale vaardigheden om hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren.

De digitale wereld op de werkvloer

Als start van het project organiseerde Stichting Lezen en Schrijven op 5 april een online rondetafelgesprek, waarin het bedrijfsleven, ministeries en belangenorganisaties met elkaar in gesprek gingen over hoe zij kunnen investeren in de positie van laaggeletterden op de arbeidsmarkt. Geke van Velzen, directeur-bestuurder Stichting Lezen en Schrijven: “Ook op de werkvloer moeten medewerkers toegang hebben tot de digitale wereld en kunnen begrijpen wat daar van hen gevraagd wordt. Anders worden zij buitengesloten. Het is van belang dat deze groep mensen aan het werk komt en blijft.”

Deelnemen aan de pilot

In het project ‘Digitaler naar werk’ verbeteren laaggeletterde medewerkers van sociale werkbedrijven hun digitale vaardigheden. Zij krijgen een op maat gemaakt trainingsaanbod, zodat zij beter digitaal kunnen meedoen op het werk en in de samenleving. Tijdens de Kenniskring Ontwikkelen op 12 mei wordt deze pilot verder toegelicht. Kan je op 12 mei niet aanwezig zijn, maar wil jouw organisatie mogelijk wel deelnemen aan de pilot? Stuur dan een e-mail naar Paula Mensink (p.mensink@caop.nl). Op de website van Stichting Lezen en Schrijven lees je meer over dit project.