U bevindt zich op: Home >Actueel >Agendaoverzicht > Werkgeversbenadering volgens het nieuwe denken (5 dagen)

Werkgeversbenadering volgens het nieuwe denken

De uitdaging van dit moment is om mensen met een arbeidsbeperking duurzaam te plaatsen bij reguliere werkgevers. Wat is daar voor nodig? Welke randvoorwaarden moeten ingevuld worden, hoe gaat u dit als professional organiseren en hoe maakt u daarbij de duurzame verbinding met partners in de “keten”?

Voor wie

Professionals die directe contacten onderhouden met werkgevers. Bijvoorbeeld accountmanagers, jobcoaches en managers van onder andere werkgeversservicepunten.

Resultaat

Door kritische interactie en met behulp van veel concrete praktijkvoorbeelden en uitgewerkte casuïstiek krijgt u als deelnemer bagage om in uw eigen organisatie stappen te zetten. Na de masterclass is er de mogelijkheid toe te treden tot een ‘community van professionals’.

Duur

De training bestaat uit vijf sessies van een dagdeel op de late namiddag/vroege avond.

Data

Helaas zit de masterclass die start op 14 december vol. Zeer waarschijnlijk gaat er een tweede masterclass plaatsvinden. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Martin Verduyn (verduyninterim@gmail.com).

Locatie

In een kleine groep van maximaal 12 deelnemers wordt de training verzorgd op een centrale locatie in Nederland. Waarbij deelnemers de mogelijkheid krijgen dat ook bij toerbeurt op eigen locatie te doen.

Kosten

De kosten bedragen € 1.475,- per deelnemer (excl. 21% btw) voor de 5 sessies. SBCM subsidieert € 250,- p.p. voor deelnemers van sociale werkbedrijven, gemeenten en UWV. Naast SBCM, bevelen ook Cedris en Locus deze masterclass van harte aan. De masterclass versterkt de professionalisering van uw werkgeversdienstverlening.

Programma

Sessie 1: Theoretisch kader en inventariseren van de huidige bottlenecks

  • Vormgeven van het theoretisch kader: de historische ontwikkelingen in vogelvlucht.
  • Het nieuwe denken: de actuele thema’s en kenmerken van de nieuwe doelgroep(en).
  • Nieuwe accenten in de werkgeversaanpak.
  • De 4e industriële revolutie: Robotisering een kans of bedreiging?
  • Inventariseren van de uitdagingen bij de cursisten.

Sessie 2 en sessie 3:  De werkgeversaanpak en het bouwen van een casus

  • Duurzame participatie. Wat is daarvoor nodig?
  • Het werkgeversarrangement: welke acties zijn nodig om werkgevers te binden en te boeien? Hoe bouw je zo’n arrangement om duurzaam te kunnen plaatsen en uit welke elementen bestaat het?
  • Het werknemersarrangement: Welke randvoorwaarden zijn nodig om te komen tot duurzame plaatsingen? Hoe ga je daarmee aan de slag?
  • Binden van werkgevers via de netwerkstrategie? Wat is dat? De do’s en don’ts.
  • Het primaire proces en de partners, hun bijdrage en hun rollen binnen dat proces.

Sessie 4: De praktijk bekeken

Deelnemers maken op locatie kennis met best-practices. Wat zijn de lessons learned?

Op basis van de aangereikte kennis en uw eigen inbreng ervaart u de mogelijkheden van het nieuwe denken. U kunt met een kritische blik de opgedane kennis en kunde in de praktijk toetsen. U bent zover dat u in staat bent om in uw eigen praktijkomgeving aan de slag te gaan met het geleerde.

Sessie 5: Kennis delen verfijnen

In deze laatste sessie worden de opgedane praktijkvoorbeelden door u als deelnemer  met mededeelnemers gedeeld. In een intervisiesetting wordt er op uw inbreng  gereflecteerd door de mede deelnemers en trainers. Het programma wordt ondersteund door een externe spreker die op inspirerende wijze de reeks afsluit.

Trainers

Theo van Kroonenburg, Mavast BV en Martin Verduyn, Verduyn Interim, Training & Advies

Theo heeft een jarenlange ervaring in de publieke sector (politie, woningcorporatie, sociale dienst, sociale werkbedrijven en zorg) en heeft veel praktijkervaringen met het verbinden van werkgevers om personen uit de doelgroep te kunnen plaatsen.

Martin is specialist op het gebied van werkgeversbenadering en functiecreatie. Hij heeft ervaring in diverse managementfuncties binnen het (internationale) bedrijfsleven en de laatste twee decennia als (interim)manager binnen vooral het sociale domein.

Meer informatie

Miranda Grootscholte, projectleider SBCM
E: m.grootscholte@caop.nl
T: 06-23202994

Of

Martin Verduyn, Verduyn Interim, Training & Advies

E: martinverduyn@gmail.com
T: 06-27149181