U bevindt zich op: Home > Actueel

Meld u aan voor een regiobijeenkomst Arbo in juni

07.05.2018

Bent u betrokken bij het arbobeleid in uw organisatie? Of bent u arbofunctionaris bij een werkbedrijf of inlenende organisatie? Kom dan naar een van de regiobijeenkomsten over arbobeleid die Cedris en SBCM organiseren op 25, 26 en 28 juni van 9.30 uur – 13.00 uur met aansluitend lunch. Hier doet u nieuwe kennis op voor de praktijk en kunt u ervaringen uitwisselen met collega’s in de SW-sector. Er is volop ruimte om uw eigen vragen en casuïstiek in te brengen.

Het programma

 

In de bijeenkomst wordt u allereerst bijgepraat over actuele ontwikkelingen op het gebied van gezond en veilig werken. Daarna staan er twee thema’s centraal: (On)gewenste omgangsvormen op de werkvloer en Creëren van draagvlak voor Arbo; uitvraag Arbo 2018. Het programma ziet er als volgt uit:

9.30 – 10.00 uur | Welkom & actuele ontwikkelingen Gezond en Veilig werken

Diana Lettink – projectleider  SBCM- praat u kort bij over actuele ontwikkelingen op het gebeid van gezond en veilig werken, zoals het oplopend verzuim in de SW en de eerste ervaringen uit de pilot duurzame inzetbaarheid waarbinnen onder meer  een bewustwordingscampagne voor medewerkers en leidinggevenden wordt ontwikkeld.

10.00 – 11.45 uur | (On)gewenste omgangsvormen op de werkvloer

Goede omgangsvormen behelzen meer dan niet pesten, discrimineren, geen agressie en geweld en/of seksuele intimidatie. Het gaat hierbij ook over bejegening oftewel respect hebben voor elkaar, je verplaatsen in de ander en het betrekken van de anderen. Hoe kun je samen zogen voor een veilige en plezierige werkplek. Twee acteurs en een gesprekleider van Radar Vertige nemen ons mee in een interactieve sessie. Wat vinden we eigenlijk acceptabel en wat niet? Hoe herken je dit en welke afspraken kun je hier over maken? En hoe breng je dit in de praktijk? Radar Vertige heeft ruime ervaring op dit thema en heeft diverse SW-organisaties ondersteund bij het aanpakken van pesten en andere vormen van ongewenst gedrag op de werkvloer. Vanuit SBCM is onder meer de toolbox (digitaal) pesten ontwikkeld

11.45 – 13.00 uur | Draagvlak voor Arbo; uitvraag 2018

Op welke wijze kan het thema Arbo intern en bij opdrachtgevers/inleners (beter) onder de aandacht worden gebracht? Deze vraag staat ook centraal in een onderzoek naar Arbo dat momenteel in opdracht van TOSW wordt uitgevoerd. We delen de eerste tussentijdse uitkomsten en gaan samen op zoek gaan naar de succesfactoren van een geslaagd arbobeleid. Wat werkt en wat werkt juist niet?  De uitkomsten nemen we mee in het plan van aanpak dat naar aanleiding van het onderzoek in de zomer zal worden ontwikkeld en in het najaar wordt uitgevoerd. 

Na afloop van de bijeenkomst staat een lunch klaar om met collega’s verder uit te wisselen.

Inleners van harte welkom

Niet alleen binnen de eigen SW-organisatie is gezond en veilig werken belangrijk, maar ook bij het bedrijf waar een medewerker wordt geplaatst. Nodig daarom gerust uw collega’s van inlenende bedrijven uit om mee te komen. In de leidraad Gezond en veilig werken binnen bestaande en nieuwe verhoudingen (1.8 MB) leest u welke verantwoordelijkheid u hier beiden in heeft.

Waar en wanneer?

De arbobijeenkomsten worden gehouden in verschillende regio’s door heel het land. U kunt zich dus aanmelden voor de locatie en datum die u het beste uitkomt.

    •    25 juni Utrecht <Domstad>
    •    26 juni Zwolle <Hogeschool Windesheim Zwolle>
    •    28 juni Eindhoven <NH Centre Eindhoven>

Iedere bijeenkomst is van 9.30 uur tot 13.00 uur met aansluitend lunch. Vanaf 9.00 uur is de inloop.

Aanmelden

Meld u aan voor een van de regiobijeenkomsten

Meer informatie

Hebt u vragen? Neem dan contact op met Diana Lettink van SBCM.

E: d.lettink@caop.nl
T: 06 22095634

Of met Joram de Does van Cedris.
E: jdedoes@cedris.nl
T: 06 1048 4834

Dit is een activiteit van Cedris en SBCM in het kader van het kennispartnerschap voor sociale werkgelegenheid.