U bevindt zich op: Home >Actueel > Nieuwsbrief archief

Nieuwsbrief archief

Digitale nieuwsbrief

Wilt u SBCM volgen? Schrijf u dan in voor de tweewekelijkse digitale nieuwsbrief.
Inschrijven nieuwsbrief

Nieuwsbrief 14 februari 2018

 

 • Tweede pilot met technologie start bij Senzer. Welke bedrijven volgen?
 • Onderzoek jobcoaching van start, werkt u mee?
 • Branchemodel inclusief werkgeven nu ook voor sector sport
 • ParticipatieCampus: vakkennis bijhouden hoe en wanneer u wilt
 • Kom naar bijeenkomst over AVG voor Platform ASSW
 • Training volgen? In maart zijn nog plaatsen beschikbaar

Nieuwsbrief 31 januari 2018

 • 22 maart: kennisplatform ‘Werkfit maken’ over goed werknemerschap
 • Start nieuwe training Vraaggericht coachen
 • Werkmaat wordt voortgezet na succesvolle afronding van de pilot
 • Trainingsaanbod van SBCM en Cedris: zit er iets voor u bij?
 • WERK-portal.nl in nieuw boek over inclusieve arbeidsmarkt

Nieuwsbrief 17 januari 2018

 • Nieuwe training in 2018: leergang werkleiders
 • ’Over geld praten is goed voor de medewerker én voor de organisatie’
 • MTO SW levert Orionis en Rijk van Nijmegen veel tips op voor verbetering
 • Handreiking Indicatoren gezondheidsbeleid: meet wat u weet
 • Subsidie voor ontwikkeling participatieve gezondheidsaanpak bij MTB Maastricht

Nieuwsbrief 20 december 2017

 • Werk uit zicht na invoering van de Participatiewet?
 • Samen aan de slag met duurzaam vitaliteitsbeleid dat werkt
 • Gratis workshop ‘Sollicitatie- en werknemersvaardigheden ontwikkelen met de WERK-portal.nl’
 • ParticipatieCampus versterkt fysieke training ´Omgaan met psychische aandoeningen´
 • Werkfit maken: dat doen we zo!
 • Medezeggenschapsnieuws in MZSW-nieuwsbrief december
 • SBCM wenst u fijne feestdagen!

Nieuwsbrief 6 december 2017

 • Kansen van innovatieve technologie voor sociale werkgelegenheid
 • Voorlichtingsbijeenkomst praktijkverklaringen voor sociale werkbedrijven
 • Ontdek hoe tevreden uw medewerkers zijn met het MTO SW
 • Kom naar het minisymposium ‘Detacheren onder de Participatiewet’
 • Investeer in 2018 in uw kennis en kunde met de trainingen van SBCM en Cedris
 • Enthousiaste deelnemers van training ‘Aan het werk, en dan?’

Nieuwsbrief 22 november 2017

 • Invulling werkfit-trajecten: een balanceeract
 • ‘Leren moet en leren is goed, maar we doen het te weinig’
 • Inspiratiemagazine over duurzame werkgelegenheid
 • Reis mee door de geschiedenis van de sociale werkgelegenheid
 • Kijk in de spiegel met de werkgeversgerichtheidscan
 • Laatste kans om u in te schrijven voor de OR-award!
 • Waarderingsprijs

Nieuwsbrief 8 november 2017

 • Analyse: beschut werk kan duidelijke financiële en immateriële baten opleveren
 • Schrijf u in voor de Masterclass ‘Werkgeversbenadering volgens het nieuwe denken’
 • Werkfit met de WERK-portal.nl
 • Tips en knelpunten van OR-en SW-bedrijven in inventarisatie MZSW
 • Meld uw idee aan en maak kans op een financiële bijdrage
 • Minder pestgedrag bij Westrom door open en eerlijk gesprek
 • Rol OR bij transities SW-bedrijven centraal in MZSW-nieuwsbrief

Nieuwsbrief 25 oktober 2017

 • Startpunt Geldzaken helpt werkgevers bij aanpak schulden op werkvloer
 • Sectormodel inclusief werkgeven VO geeft zicht op mogelijkheden banenafspraak
 • Werkmaat = maatwerk
 • Onderzoek: laagdrempelige e-learningportal past goed bij doelgroep
 • Heeft u zich al aangemeld voor het congres De Professional Centraal?
 • Kom naar de kennisbijeenkomst ´Aan de slag met vitaliteit´ in november en december
 • Wat doet u op Wereld Bespaar Dag?

Nieuwsbrief 11 oktober 2017

 • Meld u aan voor het congres De Professional Centraal!
 • Inspirerende eerste bijeenkomst kennisplatform Werkfit maken
 • Is uw RI&E al up to date? De arbocatalogus en de model RI&E voor de sector wel!
 • Inzendtermijn voor OR-aanpak gezond en veilig werken verlengd
 • Bouwstenen voor regionale scholingsafspraak in Noordoost Brabant
 • Nieuwe praktische ideeën in toolbox Talentontwikkelen

Nieuwsbrief 27 september 2017

 • Verzuim in SW-sector vraagt gerichte aandacht en actie
 • Kom naar de kennisbijeenkomst ´Aan de slag met vitaliteit´ in november
 • Online leren solliciteren
 • Trainingen: werkgever centraal en begeleiding op de werkvloer
 • Succesvolle eerste bijeenkomst kennisplatform jobcoaching
 • Topper Stroomopwaarts krijgt prijs voor stappen in haar leer- en werkloopbaan

Nieuwsbrief 13 september 2017

 • De Opleidingsportal: uw startpagina voor trainingen en leermiddelen
 • Rol sociaal werkbedrijf bij praktijkverklaringen voor schoolverlaters zonder diploma
 • Twee leerroutes over solliciteren in WERK-portal
 • Kom ook naar De Professional Centraal op 15 november!
 • Bibliotheken helpen lager opgeleiden op weg naar werk
 • Help medewerkers met geldzorgen met de training Tel je geld op 26 september

Nieuwsbrief 30 augustus 2017

 • Toolbox Banenafspraak voor academische ziekenhuizen
 • Gezocht: initiatieven gezond en veilig werken
 • Landelijke MZSW-dag op 28 september: meld u aan!
 • Een betere match en begeleiding met de werkwijze STERK
 • Doe inspiratie op met de Taalkrant!
 • Onderzoek naar verbetering schulddienstverlening
 • Zes werkende bestanddelen in aanpak praktijkleren jongeren van Lucrato

Zomereditie nieuwsbrief 16 augustus 2017

 • Speciale zomereditie
 • Een goed initiatief voor gezond en veilig werken? Maak kans op 7.500 euro!
 • Drempels weg voor dove medewerkers
 • Schulden herkennen, bespreken en aanpakken
 • Leer taalregels met liedjes
 • Maak korte metten met (digitaal) pestgedrag
 • Inspiratie voor leuke taalactiviteiten
 • Geef werkgevers meer kennis over mensen met een beperking
 • Help mee met de ontwikkeling van kennis over jobcoaching

Zomereditie nieuwsbrief 1 augustus 2017

 • Speciale zomereditie
 • BuZa traint directie-assistenten met e-learning WERK-portal
 • Versterk de werkvaardigheden van de Participatiewet-doelgroep
 • Veilig werken bij externe plaatsingen: wie is verantwoordelijk?
 • Subsidie voor innovatieve ideeën
 • Leren praten over geld en zo
 • Eenvoudig vakkennis uitbreiden voor jobcoaches en klantmanagers
 • Help mee de kennis te verbeteren over werkfit maken

Nieuwsbrief 5 juli 2017

 • Taalkrant biedt inspiratie voor leuke activiteiten
 • Veel praktijkverhalen tijdens regiobijeenkomsten gezond en veilig werken
 • Neem ook deel aan het kennisplatform jobcoaching
 • Leer laaggeletterdheid herkennen met nieuwe e-learning
 • Save the date: congres De Professional Centraal op 15 november
 • SBCM-jaarverslag 2016: Bouwen aan een sociale infrastructuur
 • De Toekomst is nu
 • Samen sterk voor de toekomst
 • Zomervakantie

Nieuwsbrief 21 juni 2017

•     Prijsvraag: heeft u het beste OR-initiatief voor gezond en veilig werken?
•     Gezocht: deelnemers voor het kennisplatform Werkfit maken
•     Start kenniscommunity Duurzaam aan het werk
•     Handreiking Aan de slag met jobcoaching
•     Inspirerende trainingen voor na de zomervakantie
•     Umc’s ontwikkelen samen oplossingen met leercirkel banenafspraak

Nieuwsbrief 7 juni 2017

 • Nieuwe e-learning voor professionals: Schulden herkennen, bespreken en aanpakken
 • Maak psychische aandoeningen bespreekbaar
 • Mbo-instellingen helpen elkaar met banenafspraak in leercirkel
 • Taalheld WOZL maakt van zijn probleem een hobby
 • Vaardige medewerkers via Facebookpagina Sterk aan het werk
 • Werkwijze STERK in SW-journaal

Nieuwsbrief 24 mei 2017

 • Publicatie over inzet tolken gebarentaal
 • Hoge tevredenheid medewerkers binnen SW-branche
 • Blinde jongeren aan het werk met ‘Zichtbaar in Werk’
 • Neem deel aan ‘De toekomst is Nu’ en draag bij aan het succes van 2027!
 • Nieuw in de WERK-portal: taalregels leren met De Liedjeskast
 • Stoppen met roken op Wereld Niet Roken Dag
 • Nomineer uw Topper vóór 16 juni!

Nieuwsbrief 10 mei 2017

 • Inspiratie voor werkgevers: branchemodel inclusief werkgeven
 • Toolbox Talentontwikkelen vergroot vaardigheden op het werk
 • Wie is verantwoordelijk bij detacheringen? Leer het op de regiobijeenkomst
 • Klare taal in ’s-Hertogenbosch in aanpak laaggeletterdheid
 • Haal meer uit de mogelijkheden van LinkedIn

Nieuwsbrief 25 april 2017

 • Universiteiten aan de slag met Participatiewet
 • Positieve ervaringen met roadshow ‘Over geld en zo’. Boek ook een show!
 • Het webinar algemene werknemers-vaardigheden gemist? Bekijk de opname
 • Nieuw: Engels leren met de WERK-portal
 • WPO 2.0 bij Patijnenburg
 • WSD verbetert taalvaardigheid met hulp van Kennisgroep SW

Nieuwsbrief 12 april 2017

 • Congres: De Toekomst is Nu
 • Nu ook interactief: begeleidingskaarten psychische aandoeningen
 • Maak uw cliënten en medewerkers STERK
 • Maak korte metten met pestgedrag op de werkvloer
 • Train uw werkgevers en hun OR-leden voor succesvolle plaatsingen
 • Deze wapens gebruikt WOZL in de strijd tegen laaggeletterdheid
 • VU en Divosa starten collegereeks over de inclusieve gemeente

Nieuwsbrief 29 maart 2017

 • Regiobijeenkomsten over gezond en veilig werken: meld u ook aan!
 • Verbeter uw dienstverlening aan werkgevers met een van de handreikingen
 • Vergroot uw kennis en vaardigheden met een training
 • Laat u ook certificeren als jobcreator!
 • Ook in 2016 hoger verzuim bij grote SW-bedrijven
 • Subsidieregeling praktijkleren ook voor VSO- en PrO-jongeren
 • Werkateliers over psychische kwetsbaarheid
 • Nieuwsbrief Medezeggenschap SW

Nieuwsbrief 15 maart 2017

 • Leidraad voor gezond en veilig werken binnen bestaande en nieuwe verhoudingen
 • Gezocht: leden kennisplatform detacheren
 • Gunbanen voor jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt
 • 500 euro voor individuele coaching van professionals
 • Activiteiten tijdens De week van het geld
 • Taalgids-module in de WERK-portal nu tabletproof
 • PAUW Bedrijven aan de slag met verbeteren taalvaardigheid

Nieuwsbrief 15 februari 2017

 • Bent u al voorbereid op de wijzigingen in de Arbowet?
 • Gratis webinar over algemene werknemersvaardigheden op 13 april
 • MTO geeft handvatten om verder te professionaliseren
 • Benut de Stimuleringsregeling Experimenten sociale werkgelegenheid
 • ‘Praktische tips en collegiale uitwisseling’ bij training Groepswerk op locatie
 • Training ‘Begeleiding op de werkvloer’ in SW-Journaal

Nieuwsbrief 18 januari 2017

 • Wat is de beste strategie voor SW-bedrijven?
 • Pilots loopbaanontwikkeling voor kwetsbare jongeren met de WERK-portal
 • Informatiebijeenkomst ZonMw over subsidieoproep gezondheidsbevordering
 • Aanvraagperiode subsidieregeling Tel mee met taal van start
 • Een bord vol frikandellen: eigen keuze of niet?
 • Volg ook de training De werkleider Participatiewet-proof
 • Nieuw in de WERK-portal: Werken aan het netwerk
 • Ontvang het trainingsaanbod van SBCM en Cedris als papieren versie

Nieuwsbrief 21 december 2016

 • Kom ook naar de inspiratiemiddag over functiecreatie
 • Trainingen SBCM en Cedris in 2017 ook in-company
 • Bekijk de ParticipatieCampus zonder te registreren
 • Geef werkgevers meer kennis over werken met mensen met een beperking
 • Taalmaatjes Stroomopwaarts begeleiden statushouders
 • Docententraining Effectief gebruik van taalprogramma’s op oefenen.nl/werk
 • Vacature: adviseur SBCM (32-38 uur)
 • SBCM wenst u fijne feestdagen!

Nieuwsbrief 7 december 2016

 • Nieuw: trainingsaanbod 2017
 • Roadshow Over geld en zo
 • Hoe motiveert u iemand die niet wil?
 • Nieuw in de WERK-portal: module over online veiligheid
 • Ontwikkelingen rond certificering jobcreators
 • Terugblik rondetafelgesprekken verzuim en vergrijzing

Nieuwsbrief 23 november 2016

 • Cedris en SBCM sluiten kennispartnerschap sociale werkgelegenheid
 • Vakkennis bijspijkeren en nieuwe contacten opdoen bij De Professional Centraal
 • Magazine De Professional Centraal
 • Weten wat er speelt en leeft binnen De Schoonmaak Coöperatie met het MTO SW
 • Artikel over de aanpak van schulden in SW-Journaal
 • Filmpjes over werken met mensen met een arbeidsbeperking voor werkgevers

Nieuwsbrief 9 november 2016

 • Seminar ‘Bedrijfsactiviteiten: Zelf doen of overdragen?’ op 7 december
 • E-learningmodule ‘Tel je geld’ voor laagopgeleiden
 • Les uit leercirkels: bezoek aan SW-bedrijf helpt werkgever
 • Hoe werkgeversgericht is uw organisatie? Doe de zelfscan!
 • Denk mee over de update van de toolbox arbeidsontwikkeling
 • In gesprek over een gezonde levensstijl op Wereld Diabetes Dag

Nieuwsbrief 26 oktober 2016

 • Help medewerkers met schulden met praktische tips
 • Pak pestgedrag op het werk aan met de toolbox Aanpak (digitaal) pesten
 • ParticipatieCampus: aan de slag met uw vak
 • Kansen in de aanpak van ziekteverzuim SW-bedrijven
 • Subsidieregeling Tel mee met Taal
 • Gezond en duurzaam aan de slag? Zet ESF-subsidie in!

Nieuwsbrief 12 oktober 2016

 • Vergroot uw kennis en kunde en meld u aan voor De Professional Centraal op 16 november
 • Kom ook naar de lancering van ‘Tel je geld’!
 • Roadshows ‘Geld en zo’ ook in 2017
 • MZSW-conferentie toont belang OR bij veranderingen in de SW
 • IBN houdt medewerkers vitaal met creativiteit en ambassadeurs
 • Laatste kans op subsidie om verzuim aan te pakken
 • Trainingsoverzicht: werkleider Participatiewet-proof en schuldenproblematiek

Nieuwsbrief 28 september 2016

 • Nieuwe trainingen in de SBCM Opleidingsportal
 • Kennisbijeenkomst over diagnostiek op 6 oktober in Rotterdam
 • Regionale rondetafelgesprekken verzuim in november
 • Aan de slag met uw rookbeleid tijdens Stoptober
 • Medewerkers gezond en fit met de SBCM-Stimuleringsregeling
 • Leer blended learning toepassen met de WERK-portal
 • Meld u aan voor Train de trainer LinkedIn

Nieuwsbrief 14 september 2016

 • Vergroot uw kennis en kunde op 16 november bij De Professional Centraal
 • Subsidie voor individuele coaching van professionals
 • Vergelijk uw verzuim met andere SW-bedrijven
 • De verzuimlessen van Permar
 • Mensen met een arbeidsbeperking in de agrarische sector
 • Extra lessen solliciteren in de WERK-portal
 • Trainingsoverzicht: functiecreatie en omgaan met schulden
 • Divosa-leergang effectief en ontwikkelingsgericht leidinggeven in het sociale domein

Nieuwsbrief 31 augustus 2016

 • Publicatie: Jongeren met een arbeidsbeperking aan het werk
 • Register gecertificeerde jobcreators vanaf nu openbaar
 • Regionale rondetafelgesprekken verzuim in november
 • Trainingen voor begeleiders
 • Meld u aan voor het lerend netwerk Eigen kracht
 • Meld u aan voor de landelijke medezeggenschapsdag in de SW
 • Leer uw BRAVO-beleid meten tijdens de regiobijeenkomsten
 • SBCM jaarverslag 2015: Samen aan de slag!

Nieuwsbrief 7 juli 2016

 • Landelijk pakket scholing voor doelgroep Participatiewet nodig
 • E-learningprogramma’s vertaald naar Engels en Arabisch
 • Meld u aan voor de landelijke medezeggenschapsdag in de SW
 • Regiobijeenkomsten BRAVO over stoppen met roken en monitoren gezondheidsbeleid
 • LINGO bij u op locatie?
 • Nieuw: Train de trainer LinkedIn
 • Terugblik op inspiratiebijeenkomst voor gecertificeerde jobcreators
 • Verslag regiobijeenkomsten Gezond en Veilig Werken
 • Denktank buigt zich over duurzame inzetbaarheid in de SW
 • Zomerstop

Nieuwsbrief 23 juni 2016

 • Zet de WERK-portal nog effectiever in
 • Handreiking Leerwerktrajecten helpt bedrijven en gemeenten op weg
 • ‘Doelgroep aan het werk’ biedt concrete oplossingsrichtingen
 • De professional centraal: reserveer 16 november!
 • Biedt functiecreatie toegevoegde waarde?
 • Symposium sociale netwerkeconomie gemist? Laat u alsnog inspireren!
 • Trots op je vak

Nieuwsbrief 26 mei 2016

 • Vernieuwd MTO voor SW-bedrijven
 • Nieuwe leercirkels Banenafspraak gestart in sector onderwijs
 • Aanpak van diagnostiek in SW-Journaal
 • Nieuwe praktijkvoorbeelden op Kennisplein BRAVO
 • Investeren in ontwikkeling met de WERK-portal
 • Nieuwe subsidieronde Vakkundig aan het werk open

Nieuwsbrief 12 mei 2016

 • Denktank over duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers in de SW
 • Nieuwe filmpjes ´Onbeperkt Talent´ bij hogeschool en bibliotheek
 • Maatjes voor medewerkers met arbeidsbeperking
 • De WERK-portal en blended learning
 • Leer pestgedrag aanpakken op bijeenkomst over veilig werken
 • Regionale werkateliers over psychische kwetsbaarheid

Nieuwsbrief 28 april 2016

 • Filmpjes voor werkgevers over werken met mensen met een arbeidsbeperking
 • Management dag over invloed functiecreatie op uw organisatie
 • Boeiende uitwisseling tussen professionals op kennisbijeenkomst Diagnostiek
 • Pitch uw project tijdens de DetaNet ledendag op 9 juni
 • WERK-portal maakt re-integratiebedrijf Innovium flexibeler
 • KWI-congres: wat willen werkgevers?

Nieuwsbrief 14 april 2016

 • Regiobijeenkomsten Gezond en veilig werken in de SW
 • Ochtendconferentie Functiecreatie in de Jeugdzorg op 9 juni
 • Werkwijzer Groepswerk bij werkgevers
 • Subsidie biedt kansen om aanpak SW-bedrijven te laten onderzoeken
 • Verzelfstandiging SW-activiteiten in Sociaal Bestek
 • Medewerkers Felua Groep zeer positief over Leerplein
 • VU Divosa Collegereeks: De moderne deugden van het sociaal domein

Nieuwsbrief 31 maart 2016

 • Nieuwe publicaties over groepswerk bij werkgevers
 • Trainingen over groepswerk op locatie
 • Beter zoeken met de catalogus WERK-portal
 • Medezeggenschapsnieuws in eerste nieuwsbrief MZSW
 • WERK-portal met succes ingezet door MEE Alkmaar
 • Aandacht voor werkgevershandreikingen bij VNG-bijeenkomst

Nieuwsbrief 17 maart 2016

 • Nieuwe publicatie: Diagnostiek bij de uitvoering van de Participatiewet
 • Kennisbijeenkomsten over diagnostiek
 • Mensen met een arbeidsbeperking in de procesindustrie
 • Training: Hoe begeleidt u cliënten met schulden?
 • Meld u aan voor de nieuwsbrief Medezeggenschap SW
 • Nieuwe subsidieronde Vakkundig aan het werk

Nieuwsbrief 3 maart 2016

 • Bijeenkomst 24 maart: functiecreatie bij hogescholen
 • Beproefde producten voor de regionale werkbedrijven
 • Positieve evaluatie pilottraining Facilitator intervisie
 • Tips voor effectief gebruik van de WERK-portal
 • Verzuim SW in 2015 vrijwel gelijk aan 2014
 • Netwerkbijeenkomst over SW-detacheringen

Nieuwsbrief 18 februari 2016

 • App ´Pak je Kans nu´ helpt jongeren met werk
 • Positieve ervaringen in artikel over WERK-portal
 • Verbeter de SW met de stimuleringssubsidie van SBCM
 • Training voor werkgevers: Aan het werk, en dan?
 • Maak werk van je werk en word gecertificeerd jobcreator
 • Inspiratie en motivatie voor universiteiten in praktijknetwerk
 • Vraag het SBCM-trainingsoverzicht 2016 op

Nieuwsbrief 4 februari 2016

 • Hulp bij het creëren van werk met leercirkels banenafspraak
 • Pak risico’s aan met geactualiseerde RI&E voor SW-branche
 • Werkgevers overheidssector kunnen zelf ‘quotumheffing’ berekenen
 • Trainingen in 2016
 • Handreiking functiecreatie primair onderwijs geactualiseerd

Nieuwsbrief 21 januari 2016

 • Nieuw: Trainingsoverzicht 2016
 • Online leren over psychische aandoeningen
 • Verlengd: Training verzuimgesprekken met bijdrage SBCM
 • Leer intervisiebijeenkomsten te begeleiden
 • Certificaat voor eerste werkleiders die "participatiewet-proof" zijn