Schrijf je in voor het landelijke MZSW-congres op 20 oktober

Schrijf je in voor het landelijke MZSW-congres op 20 oktober

Op 20 oktober 2022 organiseert SBCM samen met de landelijke klankbordgroep het jaarlijkse MZSW-congres in Antropia, Driebergen. Je bent van harte welkom om deel te nemen aan dit congres. Net als in de voorgaande jaren kun je kiezen uit een breed palet van workshops op verschillende thema’s waarmee de OR in de SW geconfronteerd wordt. Daarnaast is het congres de ideale ontmoetingsplek om kennis te delen, deze toepasbaar te maken, onderlinge contacten aan te halen en inspiratie op te doen.

Het thema van dit jaar: veilig werken en aanpak grensoverschrijdend gedrag

Begin dit jaar zette Tim Hofman met zijn programma BOOS, over The Voice of Holland, het thema (seksueel) grensoverschrijdend gedrag in één keer op de agenda van elke organisatie. Elke organisatie vroeg zich af: hoe hebben wij dat eigenlijk geregeld en hoe sociaal veilig is onze cultuur? Naast sociale veiligheid is er in het werk ook fysieke en mentale veiligheid, bijvoorbeeld het voorkomen van ongelukken en de juiste balans tussen werkstress en werkdruk. In het MZSW-congres van dit jaar staan al deze veiligheidsonderwerpen centraal, met in de plenaire onderdelen een focus op het actuele thema van grensoverschrijdend gedrag en sociale veiligheid.

Praktische informatie

Het jaarlijkse MZSW-congres vindt plaats op 20 oktober 2022 in Antropia, Driebergen. Deelname aan dit congres is gratis en kan met een of meer OR-leden, of zelfs met de hele OR. Meld je aan via dit formulier.