Minder verzuim start met een goede dialoog

Verzuim

Het verzuim in de sociale werkbedrijven is over het algemeen hoog en vraagt veel aandacht. Soms kunnen medewerkers zelf iets doen aan hun verzuim. Wanneer je bijvoorbeeld ziek bent, betekent dit niet altijd dat je helemaal niet meer kan werken. Met een goede dialoog tussen leidinggevende en medewerker is veel uitval te voorkomen. Op deze pagina vind je tools die daarbij helpen.

Voor de werknemer

Verzuim SW in 2019 nagenoeg gelijk aan 2018

De landelijke verzuimcijfers 2019 uit de SW zijn bekend. Het verzuim bleek in 2019 nagenoeg gelijk aan 2018. Daarmee doorbreekt de sector sinds een aantal jaar de stijgende lijn en dat is goed nieuws. De verzuimcijfers zijn gepubliceerd in een factsheet en teruggekoppeld aan deelnemende...

Lees meer
Meer voor de werknemer

Voor de werkgever

Landelijke verzuimcijfers SW-bedrijven

SBCM presenteert elk jaar de landelijke verzuimcijfers binnen de SW-sector. Met deze benchmark verzuim kun je de verzuimcijfers van jouw organisatie vergelijken met het landelijk gemiddelde.

Ook kun je zien hoe het verzuim over de jaren is veranderd en wat de verschillen zijn per...

Lees meer
Denkkader bevorderen inzetbaarheid en verlagen verzuim

Om verzuim aan te pakken en de inzetbaarheid van medewerkers te verbeteren, heb je rekening te houden met een complexe mix van factoren. Denk aan de belastbaarheid van medewerkers, het werkaanbod, of de dialoog tussen medewerker en leidinggevende.

Het ‘Denkkader bevorderen...

Lees meer
Toolbox beïnvloedbaar verzuimgedrag

Medewerkers hebben zelf de meeste invloed op het beperken van verzuim. Het is daarom belangrijk om met medewerkers in gesprek te gaan over verzuim. Het communicatiemateriaal in de toolbox beïnvloedbaar verzuimgedrag kan hierbij helpen.

De toolbox is samengesteld in nauw overleg met...

Lees meer
Meer voor de werkgever