Integrale aanpakken duurzame inzetbaarheid

Aan de slag met gezondheid, groei en plezier

Integrale aanpak

Duurzame inzetbaarheid rust op drie pijlers: gezond, groei en plezier. Hoewel er meerdere routes mogelijk zijn om medewerkers succesvol duurzaam inzetbaar te houden, is het belangrijk om alle pijlers te betrekken. Op deze pagina vind je succesvolle integrale aanpakken in de SW. Ook vind je hier meer informatie over de bewustwordingscampagne ‘Ik ben aan de bal’ en instrumenten die helpen om tot een integrale aanpak te komen.

Tools

Bewustwordingscampagne voor medewerkers ‘Ik ben aan de bal’

Duurzame inzetbaarheid vraagt om maatwerk. Wat medewerkers nodig hebben om gezond en met plezier ( te blijven) werken verschilt  per persoon. Elke SW organisatie geeft hier op een eigen manier invulling aan. Een succesvolle aanpak komt tot stand door medewerkers actief te betrekken en het...

Lees meer
Pilot Duurzame inzetbaarheid enthousiast van start

SW-bedrijven kennen specifieke uitdagingen op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Daarom zijn SBCM en Cedris, samen met zes SW-bedrijven, in maart 2018 een pilot gestart. Hierbij worden verschillende aanpakken ontwikkeld om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te versterken....

Lees meer
Delta verbetert duurzame inzetbaarheid in kleine stapjes

Het Gelderse werkbedrijf Delta Werkt startte afgelopen zomer een traject om de duurzame inzetbaarheid bij medewerkers in het groen te verbeteren.

Met praktische vragenrondes, een competitief puntensysteem en een intensieve samenwerking met inlener Inhetgroen lukte het om medewerkers...

Lees meer
Risse groep en DCW starten campagne ‘Ik ben aan de bal’

De werkbedrijven Risse Groep in Weert en DCW (gemeente Enschede) zijn de campagne ‘Ik ben aan de bal’ gestart. De campagne is binnen de pilot Duurzame inzetbaarheid van SBCM en Cedris ontwikkeld om duurzame inzetbaarheid te laten leven bij medewerkers.

Aftrap bij DCW

Werkbedrijf DCW...

Lees meer
Denkkader bevorderen inzetbaarheid en verlagen verzuim

Om verzuim aan te pakken en de inzetbaarheid van medewerkers te verbeteren, heb je rekening te houden met een complexe mix van factoren. Denk aan de belastbaarheid van medewerkers, het werkaanbod, of de dialoog tussen medewerker en leidinggevende.

Het ‘Denkkader bevorderen...

Lees meer
Meer Integrale aanpak