Samen werken aan gezond(er) leven

Samen werken aan gezond(er) leven

We weten allemaal dat gezond(er) leven verstandig is en belangrijk om inzetbaar te blijven, maar het daadwerkelijk doen is soms lastiger dan je denkt!

Gelukkig zijn sociale werkbedrijven vaak bereid hun medewerkers hierbij te helpen. Hoe stimuleer je als organisatie je medewerkers om gezond te leven en hier alert op te zijn?  Een magische oplossing is er niet, maar er zijn wel tips.

Gezond(er) leven vraagt om een duurzame gedragsverandering.

Spreken over gezond leven is best abstract, maar gedrag is wel concreet en meetbaar, Hoe werkt gedrag en hoe kan je als organisatie daarop inspelen? Deze animatie geeft in drie minuten uitleg over gezond leven en over de werking van gedrag en tips om onbewust en bewust gedrag te stimuleren:

Een gezonde werkomgeving.

Het volgende document sluit aan op het inzicht dat je gebruik kunt maken van het feit dat 95% van het gedrag onbewust is. Je vindt er voorbeelden uit de praktijk van de sociale werkbedrijven, waar medewerkers in de werkomgeving standaard de gezonde variant tegenkomen.

Samen werken aan gezond(er) leven.

Samen met professionals uit verschillende sociale werkbedrijven is een sjabloon ontwikkeld waarmee medewerkers inzicht krijgen in de mogelijkheden die  je als organisatie biedt voor het stimuleren van gezond(er) leven. Het is een hulpmiddel om hierover in gesprek te gaan en daarmee je gezondheidsbeleid te versterken. Dan kan er een cultuur ontstaan waarin het vanzelfsprekend is om het met elkaar over gezond leven (en werken) te hebben. In een goed gesprek over gezond leven staat de medewerker centraal en ondersteunt de leidinggevende en/of P&O.

Voor een goede inzet van de sjabloon is een handleiding ontwikkeld om je te helpen bij de inzet op maat binnen jouw organisaties.

Meer weten?

De volgende inzichten zijn bedoeld als achtergrondinformatie als je zelf aan de slag wilt om collega’s te stimuleren om gezond te leven. Bovendien bieden de inzichten handvatten én ze relativeren.

Logo ESF