Samen werken aan gezond(er) leven

Samen werken aan gezond(er) leven

We weten allemaal dat gezond(er) leven verstandig is, maar het daadwerkelijk doen is soms lastiger dan je denkt! Gezond(er) leven vraagt om een duurzame gedragsverandering.

Samen met professionals uit verschillende sociale werkbedrijven is een sjabloon ontwikkeld waarmee medewerkers inzicht krijgen in de mogelijkheden die  je als organisatie biedt voor het stimuleren van gezond(er) leven.

Met de sjabloon ‘Samen werken aan gezond(er) leven’ kun je medewerkers ondersteunen bij gezond(er) leven. Het is een hulpmiddel om hierover in gesprek te gaan en daarmee je gezondheidsbeleid te versterken. Dan kan er een cultuur ontstaan waarin het vanzelfsprekend is om het met elkaar over gezond leven (en werken) te hebben. In een goed gesprek over gezond leven staat de medewerker centraal en ondersteunt de leidinggevende en/of P&O.

Voor een goede inzet van de sjabloon is een handleiding ontwikkeld om je te helpen bij de inzet op maat binnen jouw organisaties

Logo ESF