Trainingen

Trainingen

SBCM heeft de volgende trainingen ontwikkeld voor begeleiders over het ontwikkelen van werknemers.

Training Omgaan met psychische aandoeningen 

In de training ‘Omgaan met psychische aandoeningen’ leer je als professional om te gaan met de meest voorkomende psychische en psychiatrische problematiek.

Lees meer
Training Schuldenproblematiek aanpakken, wat kun je doen?

Schulden belemmeren en frustreren het traject dat medewerkers of cliënten volgen. Met de training ‘Schuldenproblematiek aanpakken, wat kun je doen?’ leer je als jobcoach of begeleider om medewerkers naar een oplossing te bewegen.

Lees meer
Training Vraaggericht coachen

Door te coachen vanuit de vraag van de cliënt of medewerker, kan deze de regie nemen over zijn eigen ontwikkeling. Tijdens de training Vraaggericht coachen leer je aan te sluiten op de mogelijkheden van je gesprekspartner.

Lees meer
ParticipatieCampus

De ParticipatieCampus is hét online instrument waarmee professionals in het sociaal domein hun vakmanschap en methodisch handelen leren versterken.

Lees meer
Leergang werkleider

De functie van werkleider is de laatste jaren sterk veranderd. Aan de ene kant hebben werkleiders te maken met een groeiende productiedruk. Aan de andere kant mogen zij de ontwikkeling van medewerkers niet uit het oog verliezen.

Lees meer
Afzonderlijke modules leergang Werkleider

In de leergang Werkleider van SBCM leer je als werkleider om te gaan met de veranderende eisen bij sociale werkbedrijven. Naast het volgen van de integrale leergang werkleider, kun je ook de afzonderlijke modules volgen.

Lees meer
Training De werkleider Participatiewet-proof

Als werkleider heb je sinds een aantal jaar te maken met een veranderende samenstelling van medewerkers en cliënten. Naast SW-medewerkers begeleid je bijvoorbeeld schoolverlaters van het VSO en PrO, medewerkers uit de Wajong en de Participatiewet en wellicht ook statushouders.

Lees meer
Ontwikkelen