Alcohol- en drugsprotocollen van SW-bedrijven

Alcohol- en drugsprotocollen van SW-bedrijven

Zelf aan de slag met een alcohol- of drugsbeleid? Gebruik de protocollen van onderstaande SW-bedrijven om te zien hoe je dit aan kan pakken.

Concern voor Werk: Alcohol-, drugs, en middelengebruik

Een uitgebreid beleidsdocument met daarin alle regels en procedures rond alcohol- en drugsgebruik op het werk.

Ferm Werk: Alcohol- en drugsbeleid

Beleid rond alcohol en drugs, waarin onder andere de rollen van verschillende functies en mogelijk disciplinaire maatregelen worden benoemd.

Haeghe Groep: alcoholtest

Brief aan leidinggevenden over de invoering van een alcoholtest. In de brief wordt ook het alcoholbeleid toegelicht.

Top-Craft: Regeling Alcohol- en drugsbeleid

Uitgebreid beleidsdocument over het alcohol- en drugsbeleid, inclusief hulpverlening, sancties, signalering en procedures.