Avres: Preventietaak rouleert onder SW-medewerkers

Avres: Preventietaak rouleert onder SW-medewerkers

Avres heeft per locatie een SW-medewerker die medeverantwoordelijk is voor preventiebeleid. De functie rouleert, zodat alle medewerkers leren om scherp te blijven op preventie en veiligheid. Dit werkt verrassend goed en maakt veiligheid tot een gedeelde verantwoordelijkheid.

Gedeelde verantwoordelijkheid

Het is onmogelijk om als preventiemedewerker overal bij te zijn en mee te kijken. Avres heeft daarom per locatie naast de preventiemedewerker een SW-medewerker aangesteld die medeverantwoordelijk is voor veiligheid. De medewerker krijgt tijd om kennis en ervaring op te doen op dit gebied en kan zich zo verder ontwikkelen. Hij of zij wordt getraind om regelmatig een rondje te maken, goed op te letten en collega’s te wijzen op eventuele onveilige situaties. Groot voordeel van deze aanpak is dat iedereen in de organisatie zich meer verantwoordelijk voelt voor veiligheid en dat het thema steeds meer gaat leven.

Groeien in rol

Ongeveer eens per drie maanden is er per locatie een werkoverleg. Ook de veiligheid op het werk komt dan aan de orde. Dit is een goed moment om de verantwoordelijkheid voor preventietaken over te dragen aan een andere medewerker. Zo rouleert de taak en wennen alle medewerkers eraan om steeds op veiligheid te letten en ook collega’s daarop te attenderen. Het enthousiasme onder SW-medewerkers voor deze aanpak is verrassend. In het begin waren het steeds dezelfde medewerkers die de preventietaak op zich namen, maar na verloop van tijd is het meer gaan leven en heeft bijna iedere medewerker de rol weleens opgepakt.

Brede aandacht voor arbo, ook bij detachering

Gezonde en veilige arbeidsomstandigheden zijn van groot belang voor het management van Avres. De organisatie zorgt daarom ook voor goede informatie over veiligheid en preventie, zoals foldermateriaal over de standaardaspecten van arbo en veilig werken. Het eerste aanspreekpunt voor arbeidsomstandigheden en de RI&E is de Arbo- en P&O-adviseur. Bij individuele detachering worden de werkleiders en jobcoaches opgeleid tot preventiemedewerker, zodat zij op de externe locatie oog hebben voor de arbeidsomstandigheden. Daarnaast worden dus alle SW-medewerkers betrokken bij het beleid. Want volgens Avres kan iedere medewerker leren om door de bril van de preventiemedewerker te kijken.