Award Gezond en Veilig Werken

Award Gezond en Veilig Werken

Met de Award Gezond en Veilig Werken wil SBCM goede initiatieven uit de praktijk ophalen en delen om gezond en veilig werken in de SW te versterken.


Gezond en veilig werken is in de SW een belangrijk thema om een passende en duurzame werkomgeving te creëren voor mensen met een kwetsbare positie. Van zowel werkgevers als werknemers vraagt dit constante aandacht voor de risico’s maar ook voor kansen. Met de Award Gezond en Veilig Werken wil SBCM goede initiatieven ophalen en delen. Ook dit jaar kunnen SW-organisaties meedingen naar de Award door hun goede praktijkvoorbeeld in te sturen.

De prijzen

SW-bedrijven die zich succesvol  inzetten op een of meerdere genoemde arbeidsrisico’s maken kans op het winnen van de Award 2019 en een geldbedrag van €5.000 (1e prijs), €3.000 (2e prijs) en €2.000 (3e prijs). Het geldbedrag kunnen ze aanwenden  om  gezond en veilig werken in de organisatie verder te stimuleren. De goede praktijkvoorbeelden worden  door SBCM verspreid;  de winnende organisaties en  eervolle vermeldingen worden daarmee positief voor het voetlicht gebracht.

De spelregels

In 2019 is SBCM op zoek naar goede praktijkvoorbeelden  die zich richten op één of meerdere arbeidsrisico’s waar – op basis van een vorig jaar uitgevoerde behoefteonderzoek – extra aandacht voor nodig is. Kortom, de Award 2019 wordt uitgereikt voor goede praktijkvoorbeelden op het gebied van:

  • Gezond en veilig werken bij detachering
  • Psychosociale Arbeidsbelasting
  • Gevaarlijke stoffen
  • Agressie & geweld
  • Fysieke belasting.

Onder een goed praktijkvoorbeeld verstaan we een succesvolle aanpak van gezond of veilig werken in het  SW-bedrijf.  Het voorbeeld mag nog in uitvoering zijn, maar effect in de organisatie moet wel al zichtbaar zijn en toetsbaar.  

Andere regels voor deelname zijn:

  • De OR is op positieve wijze  bij het praktijkvoorbeeld betrokken.
  • Alle inzenders geven SBCM toestemming om korte beschrijvingen van de voorbeelden te plaatsen op de websites en nieuwsbrieven  van SBCM en Medezeggenschap SW.  De  prijswinnaars en eventuele eervolle vermeldingen werken mee aan uitgebreidere beschrijvingen en/of een kort filmpje.
  • Het goede praktijkvoorbeeld is niet al eerder voor de Award  van SBCM aangedragen.
  • De drie winnende organisaties besteden het bedrag van respectievelijk 2.000 euro, 3.000 euro of 5.000 euro aan een activiteit op het gebied van gezond en veilig werken.

Aanmelden en beoordeling/jurering

Voldoet jullie voorbeeld aan bovenstaande criteria? Vul dan dit aanmeldformulier in en mail deze naar info.sbcm@caop.nl. Desgewenst mag je ook aanvullende informatie over jullie aanpak aan de mail toevoegen. Indienen kan tot en met 15 september 2019. Daarna zal een deskundige jury een keuze maken uit de inzendingen. Alleen inzendingen die voldoen aan de eerder beschreven spelregels worden beoordeeld. Daarnaast wordt gelet op de mate van innovatie, overdraagbaarheid naar andere SW-organisaties en betrokkenheid van de werkvloer. De prijsuitreiking zal zijn op de locatie van de eerste prijswinnaar. De initiatieven van de prijswinnaars en eventuele eervolle vermeldingen zullen door SBCM worden opgetekend en/of in beeld worden vastgelegd en verspreid.

Meer informatie?

Wil je meer weten over de Award en/of heb je vragen neem dan contact op met Diana Lettink, projectleider SBCM | 06 22095634 | d.lettink@caop.nl