Caparis maakt gewenst gedrag op positieve manier bespreekbaar

Caparis maakt gewenst gedrag op positieve manier bespreekbaar

Sinds de invoering van de Arbocatalogus Psychosociale belasting/Agressie en Geweld richt Caparis zich actief op gewenst gedrag. Een belangrijke manier om blijvend aandacht hiervoor te krijgen is door er een positieve draai te geven op een praktische, korte en prikkelende manier.

Campagnes

‘Vier keer per jaar zetten we een positieve campagne op over een thema dat te maken heeft met veiligheid op de werkvloer’, zegt Roel Evers, KAM/Arbocoördinator bij Caparis. ‘Dat kan zowel gaan over praktische veiligheid als sociale veiligheid. Zo hebben we in overleggen tussen de werkleiding en de medewerkers thema’s uit de gedragscode besproken. Dat doen we met posters en stellingen.’

Pesten

Evers vertelt als voorbeeld hoe de bijeenkomst over het thema ‘pesten’ er uitzag. ‘Er is een poster gemaakt in de vorm van een rood lieveheersbeestje. Iedereen kon witte stickers als stippen op de poster plakken, waarop zij konden schrijven wat zij van pestgedrag vonden. Op deze manier kwamen collega’s van elkaar te weten wat zij van pestgedrag vinden. Ook mochten medewerkers reageren op stellingen die hen laten nadenken over gewenst en ongewenst gedrag. ‘Als iemand je broodtrommel verstopt, is dat dan een grapje of pesten?’ ‘En wat als dat nou iedere dag gebeurt?’ Het doel ervan is medewerkers bewust te maken van het eigen handelen en het effect daarop op hun collega’s. Ook krijgen medewerkers zo meer inzicht in de afspraken over gewenst gedrag die bij Caparis gelden.’

Sociale veiligheid

Door de gesprekken ontstaat er op verschillende manieren aandacht voor sociale veiligheid. Zoals: wat te doen als je niet lekker in je vel zit? Evers: ‘Bij de campagnes benadrukken we wat goed gedrag is en maken we normen expliciet. Niet door belerend te wijzen op wat verkeerd is. Het is van belang dat collega’s zich in elkaar gaan inleven en dat voorbeeldgedrag wordt gestimuleerd.’

Caparis bevordert ook gezond en veilig werken met het sport- en beweegprogramma Caparis in beweging. Lees het artikel hierover op onze website.