U bevindt zich op: Home >Producten >Creëren van passend werk >Producten > Functiecreatie

Functiecreatie

Professionals werkzaam bij SW-bedrijven en gemeenten staan voor de taak mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te plaatsen bij reguliere werkgevers. Ook is in het sociaal akkoord afgesproken om 125.000 extra banen te realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking. Hoe kunnen werkgevers en professionals elkaar vinden om deze ambitie waar te maken? Een belangrijk instrument hiervoor is functiecreatie.

Inhoud

Bij functiecreatie worden bedrijfsprocessen efficiënter georganiseerd door de werkzaamheden opnieuw te verdelen. Dit gebeurt door werkprocessen te analyseren, relatief eenvoudige taken af te splitsen en deze taken samen te voegen tot nieuwe duurzame banen. Zo doet gekwalificeerd personeel het werk waarvoor het is opgeleid en worden elementaire taken uitgevoerd door mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Professionals die werkgevers hierin adviseren noemen we jobcreators.

Totaalpakket voor professionals

Werkt u als professional bij een SW-bedrijf of gemeente? SBCM biedt een totaalpakket aan waarmee u direct aan de slag kunt. Dit pakket bestaat zowel uit een trainingsaanbod als instrumenten om functiecreatie toe te passen. Ook houdt SBCM een bestand bij van gekwalificeerde jobcreators en organiseert voor deze groep kennisdelingsbijeenkomsten. Verder werkt SBCM samen met veel sectoren op het gebied van functiecreatie. Ten slotte heeft SBCM praktijkvoorbeelden verzameld die u en werkgevers kunnen inspireren.

Trainingen:

SBCM biedt de volgende trainingen aan:

  • Training Functiecreatie (3,5 dag): U leert hoe u duurzame functies kunt creëren voor mensen die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen.
  • Training De waarde van inclusief werken voor de werkgever (1 dag): U leert de kosten en baten inzichtelijk te maken van het werken met mensen die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen.

Klik hier voor meer informatie en om u aan te melden voor een van deze trainingen.

Methoden en instrumenten:

Checklist implementatie functiecreatie
In deze checklist (122 KB) staan de belangrijkste aandachtspunten op een rij om aan de slag te gaan met functiecreatie.

Quick scan functiecreatie, invulformulier en handleiding
Met deze quick scan (368 KB) kunt u onderzoeken wat binnen een bedrijf de mogelijkheden zijn om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt werk te bieden. Hierbij kunt u dit invulformulier (52 KB) gebruiken. De handleiding (368 KB) biedt u een fasering bij het opstellen van een bedrijfsadvies voortkomend uit quick scan, inclusief tips.

Financiële business cases functiecreatie
Het werken met mensen met een arbeidsbeperking via functiecreatie is minimaal kostenneutraal. SBCM bracht bij acht werkgevers in kaart wat de kosten en baten zijn. De resultaten zijn samengevat in een overzichtelijke publicatie. Daarnaast is een model beschikbaar dat u zelf met werkgevers voor hun bedrijf kunt invullen. Lees hier meer over de business cases en het model.

Certificering en bestand gecertificeerde jobcreators
SBCM en Locus stelden een certificeringprocedure op waarin het ‘bedrijfsadvies functiecreatie’ van jobcreators wordt getoetst aan de hand van vooraf bepaalde kwaliteitscriteria. Hiermee willen SBCM en Locus de kwaliteit van de jobcreators verbeteren en waarborgen. SBCM en Locus houden tevens een bestand bij van gecertificeerde jobcreators. Alle informatie over de criteria en de aanmeldingsprocedure voor certificering vindt u hier.

Toegevoegde waarde functiecreatie

Wat is de toegevoegde waarde van functiecreatie ten opzichte van ‘traditionele’ matching bij werkgevers? Lees hierover meer in het artikel ‘ Een nieuwe methode (189 KB)’ dat gebaseerd is op de praktijkervaring van een aantal jobcreators en managers.

Goede praktijkvoorbeelden

Hieronder vindt u inspirerende praktijkvoorbeelden van bedrijven die inmiddels mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst hebben door functiecreatie.

Functiecreatie bij Orly & Endevoets
Bouwbedrijf Orly & Endevoets creëerde de functie van ondersteunend gevelmedewerker voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Duurzame plaatsing bij NXP in Nijmegen
Het Nijmeegse bedrijf NXP Semiconductors creëert nieuwe functies voor SW medewerkers en verzorgt opleiding en begeleiding in samenwerking met SW-bedrijf Breed.

Functiecreatie bij Kemkens in Oss
Installatiebedrijf Kemkens in Oss zet medewerkers met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt in bij het onderhoud van CV-ketels. Kemkens heeft voor hen op innovatieve wijze een nieuwe functie gecreëerd, die zowel bedrijfseconomisch als sociaal verantwoord is.

Jobcarving in Elkerliek ziekenhuis en woon-zorgcentrum Magentazorg
Door jobcarving toe te passen op de functie van röntgenlaborant is in het Elkerliek ziekenhuis een functie ontstaan die kan worden ingevuld door een SW-medewerker. Woon- zorgcentrum Magentazorg laat huishoudelijk werk en klussen uitvoeren door  medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Functiecreatie bij Ziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk
In het ziekenhuis Koningin Beatrix is door functiecreatie een functie assistent catering gecreëerd in samenwerking met het SW-bedrijf Hameland in Lichtenvoorde.
.

Businesscases functiecreatie
Ontdek verschillende manieren van functiecreatie. In dit rapport vindt u een uitgebreide omschrijving van vier sterk uiteenlopende praktijkvoorbeelden.

Functiecreatie bij mgr Bekkersschool in Delft
Bij de Monseigneur Bekkersschool in Delft is de nieuwe functie van leraar basisonderwijs ondersteuner gecreëerd; een aantal –eenvoudige- taken die leraren basisonderwijs uitvoerden is overgeheveld naar twee mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt. Samen hebben ze een bijna fulltime baan, naar volle tevredenheid van de school en henzelf. Bekijk het filmpje.

Functiecreatie bij De Beelen in Tolbert
Op basisschool De Beelen in Leek zijn twee mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt gedetacheerd in de (duo-)functie conciërge/schoonmaker. Hierdoor ontstaat er afwisseling en flexibiliteit in het werk en de medewerkers hebben het prima naar hun zin. Bekijk het filmpje.

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties? Neem dan contact op met SBCM.

T: (070) 376 58 47
E: info.sbcm(at)caop.nl