De rol van de OR bij gezond en veilig werken

De rol van de OR bij gezond en veilig werken

Ondernemingsraden spelen binnen sociale werkbedrijven een belangrijke rol bij het stimuleren van gezond en veilig werken. In 2018 organiseerde SBCM de Award gezond en veilig werken, waarbij OR-initiatieven op dit gebied onder de aandacht werden gebracht.

Laat je inspireren door de vijf meest inspirerende inzendingen voor deze Award.

De OR van Tomingroep zet stoppen met roken op de kaart

De OR van Tomingroep (de winnaar van de Award) heeft roken op de kaart gezet en het belang daarvan onder de aandacht van directie en management gebracht. Het bijzondere in de aanpak van Tomingroep is de verbinding met het bedrijfseconomisch belang van de organisatie en de sterke profilering. 

Lees meer over de aanpak van Tomingroep.

De arbobus van Westrom maakt veiligheid bespreekbaar

De OR van Westrom constateerde dat er vragen bij medewerkers leefden die niet altijd werden uitgesproken. De OR heeft zich sterk gemaakt voor een centraal meldpunt om deze klachten, vragen en opmerkingen bespreekbaar te stellen. Op hun initiatief is een Arbobus geplaatst: een oranje brievenbus waar iedereen een vraag of opmerking in kan deponeren. Een eenduidige, zorgvuldige procedure zorgt er voor dat alle meldingen naar tevredenheid worden afgehandeld.

Lees meer over de aanpak van Westrom.

De OR van Werksaam gaat de vloer op

Hoe geef je als OR in een nieuwe organisatie invulling aan het arbobeleid? Twee leden van de OR-arbocommissie van Werksaam gingen de werkvloer op. Samen bezochten zij alle afdelingen, maakten foto’s van mogelijk gevaarlijke situaties en gingen het gesprek aan met de betreffende manager. De bevindingen uit deze ‘Arborondes’ zijn vastgelegd in een rapport met aanbevelingen. Inmiddels zijn de Arborondes gemeengoed geworden bij Werksaam. 

Lees meer over de aanpak van Werksaam.

De OR van IBN en het programma ‘Lekker in je vel’

De OR van IBN ondersteunt actief het programma ‘Lekker in je vel’, dat al sinds 2009 loopt, en geeft zij signalen van de werkvloer door aan de directie. De OR van WeenerXL speelt een actieve rol in het programma ‘Fit op het werk, fit na het werk’ en stimuleert medewerkers om mee te doen aan de activiteiten. 

Lees meer over de aanpak van IBN.

De OR van WeenerXL

Weener XL helpt medewerkers met het programma ‘Fit op het werk, fit na het werk’ aan een gezonde levensstijl, zowel op het werk als thuis.

Lees meer over de aanpak van WeenerXL.