Delta verbetert duurzame inzetbaarheid in kleine stapjes

Delta verbetert duurzame inzetbaarheid in kleine stapjes

Het Gelderse werkbedrijf Delta Werkt startte afgelopen zomer een traject om de duurzame inzetbaarheid bij medewerkers in het groen te verbeteren.

Met praktische vragenrondes, een competitief puntensysteem en een intensieve samenwerking met inlener Inhetgroen lukte het om medewerkers over te halen om mee te denken over hun eigen inzetbaarheid.

Tien teams van groen-medewerkers van Delta en Inhetgroen gingen afgelopen zomer de strijd met elkaar aan. De inzet: een (toen) nog te bepalen prijs. Door op tijd een aantal vragen te beantwoorden konden de teams punten verzamelen. Daarmee gaven ze tegelijkertijd hun input voor het verbeteren van hun eigen duurzame inzetbaarheid en werd het onderwerp van gesprek. ‘Dit voorjaar hebben we samen met werkgever Inhetgroen nagedacht over een goede aanpak van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers’, vertelt Eva Visser, projectleider duurzame inzetbaarheid bij Delta. Samen met Delta-consulent Ellen Bargeman, operationeel directeur van Inhetgroen Sylvia Evers-ten Broek en commercieel directeur van Inhetgroen Freddy Evers, bedacht ze een praktische manier om input te krijgen van medewerkers. ‘Daar zijn de vragenrondes met spelelementen uitgekomen. De werkwijze is vrij eenvoudig: met een Google-tool hebben we drie korte vragenlijsten gemaakt, de teams kregen via Whatsapp een link naar de vragen zodat ze deze in teamverband konden beantwoorden. De input hebben wij teruggekoppeld met mooi vormgegeven infographics, dankzij de collega’s van communicatie. Voor de antwoorden deelden we punten uit, met extra punten voor bijvoorbeeld de snelste reactie of het meest uitgebreide antwoord. De drie winnende teams krijgen binnenkort een workshop ‘gezonde borrelhapjes maken’ en delen het eindresultaat tijdens een vrijdagmiddagborrel uit aan collega’s.’

Pilot Duurzame Inzetbaarheid

Delta zit in de pilot Duurzame Inzetbaarheid van SBCM en Cedris, waarbij zes SW-bedrijven, elk op hun eigen manier, proberen om de inzetbaarheid van hun medewerkers te verbeteren. In de pilot vindt naast onderlinge uitwisseling van initiatieven ook projectmatige verdieping plaats. Waar veel werkbedrijven zich richten op de medewerkers binnen hun eigen werkplaatsen, is Delta juist de samenwerking aangegaan met een inlenend bedrijf. ‘Van de 900 medewerkers die wij in dienst hebben, zijn er zo’n 750 gedetacheerd’, zegt Visser. ‘Daarom kiezen we voor deze aanpak.’ 

Bij hoveniersbedrijf Inhetgroen werken tien medewerkers vanuit Delta en worden daarnaast nog acht medewerkers door Delta begeleid. Samen met ongeveer 25 reguliere werknemers van Inhetgroen werken zij in kleine gemixte teams aan de groenvoorziening, in een steeds groter wordend werkgebied. ‘Alle medewerkers van Inhetgroen konden meedoen aan de vragenrondes en zijn onderdeel van de aanpak’, zegt Visser. ‘Het voordeel van deze aanpak is dat het werkgevers bewust maakt en dat de borging daar plaatsvindt Het is belangrijk dat werkgevers hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en zich verantwoordelijk voelen voor de duurzame inzetbaarheid van deze mensen.’

Praktische aanpak

Bij het opzetten van de vragenlijsten kozen Delta en Inhetgroen vooral voor een praktische aanpak. ‘We hebben het vrij simpel gehouden’, aldus Visser. ‘Een uitgebreide individuele vragenlijst zou minder passen. Bovendien wilden we dat de vragen binnen de teams werden besproken. We wilden aansluiten op hun werkzaamheden. Het is echt maatwerk geweest. Toen het in de zomer zo warm was, hebben we bijvoorbeeld vragen gesteld over hun energieniveau, wat ze doen om fris te blijven en welke wensen ze hebben bij warm weer. Daar zijn hele nuttige tips uitgekomen. Mooi is ook dat Sylvia en Freddy meteen iets met de wensen hebben gedaan! En dat is direct ook teruggekoppeld naar de medewerkers in de infographic’.

De resultaten uit de vragenlijsten moeten leiden tot een goed opgezet programma met gerichte activiteiten bij Inhetgroen om de duurzame inzetbaarheid te verbeteren. ‘Vooral de belastbaarheid van medewerkers, het energieniveau en de samenwerking tussen medewerkers krijgen daarbij prioriteit’, zegt Visser. In de winterperiode starten de eerste activiteiten. ‘Daarbij gaan we voor een blijvende gedragsverandering. Ook willen we de inbreng van medewerkers blijven benutten. Zo overwegen we om hen straks te laten stemmen over onze voorstellen.’

Als de pilot goed verloopt wil Visser graag met andere inleners een vergelijkbare aanpak opzetten. Daarnaast zet Delta ook in op een intensievere begeleiding door haar consulenten, die de gedetacheerde werknemers begeleiden bij de inlenende bedrijven. ‘Vooral aan de onderwerpen leefstijl en de fysieke belastbaarheid van de ouder wordende medewerkers willen we meer aandacht besteden’, aldus Visser. ‘Dat doen we onder andere tijdens jaargesprekken. In elk geval moet het niet te ingewikkeld worden, maar praktisch en laagdrempelig zijn. Voor het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid en verandering in het algemeen, werk ik graag vanuit de Japanse techniek ‘kaizen’, wat inhoudt dat je steeds kleine stapjes zet in een bepaalde richting. Je hoeft een aanpak niet helemaal op te tuigen voordat je begint. In kleine stapjes werkt het vaak beter.’

Meer informatie

Lees meer over de pilot Duurzame Inzetbaarheid