U bevindt zich op: Home >Producten >Diagnose, opleiden en begeleiden >Producten > WERK-portal.nl

Leren voor je werk met de WERK-portal.nl

Juist bij mensen met een  kwetsbare arbeidsmarktpositie is het blijven ontwikkelen van vaardigheden belangrijk om, zo zelfredzaam mogelijk, te kunnen functioneren in de maatschappij. Met de WERK-portal.nl helpt u deze doelgroep op weg naar werk en aan het werk te blijven. Voor u is het een middel dat (kosten)efficiënt en flexibel ingezet kan worden.

Wat is de WERK-portal.nl?

De WERK-portal.nl is een website met een groot aantal e-learningprogramma’s voor laagopgeleiden tot niveau mbo 1 met soms extra oefenstof voor het niveau net daarboven. Met de portal kunnen zij zelfstandig of onder (lichte) begeleiding hun (werk)vaardigheden verbeteren en daarmee hun kansen vergroten op (behoud) van werk.

De programma’s van de WERK-portal.nl richten zich op:

 • werkvaardigheden om goed en zelfredzaam te kunnen functioneren. Bijvoorbeeld: communiceren op het werk, samenwerken met collega’s, gedrag op de werkvloer, arbo en veiligheid;
 • basisvaardigheden, zoals de Nederlandse taal, omgaan met de computer en met geld;
 • beroepenoriëntatie en solliciteren.

De programma’s zijn ook toegankelijk voor laaggeletterden door de audio-ondersteuning en het ondersteunend beeldmateriaal. De WERK-portal.nl is een product van SBCM en Cedris. Hiervoor wordt samengewerkt met Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl.


Voordelen en effecten WERK-portal.nl

Hieronder vindt u kort de voordelen en effecten van de inzet van de WERK-portal.nl.

Voordelen:

 • Kostenbesparend
 • Flexibel en laagdrempelig: 24/7 beschikbaar en niet plaatsgebonden
 • Met één wachtwoord toegang tot een breed aanbod van programma’s
 • Alle programma’s richten zich uitsluitend op laagopgeleiden
 • Ook geschikt voor laaggeletterden
 • Uitnodigend materiaal (filmpjes, feedback, mogelijkheid tot herhaling)
 • Deelnemer kan er zelfstandig of onder (lichte) begeleiding mee aan de slag
 • Maak leren leuk
 • Te combineren met andere leermiddelen
 • Volgsysteem (geeft o.a. mogelijkheid tot monitoren van deelnemers en huiswerk klaarzetten)

Effecten:

 • Hoger leerrendement, onder meer doordat deelnemers in hun eigen tempo, kunnen oefenen en vaak kunnen herhalen.
 • Zelfvertrouwen wordt vergroot.
 • Zelfredzaamheid neemt toe, zowel op werk als privé.

Ervaringen met de WERK-portal.nl

Uit een in 2017 uitgevoerd onderzoek blijkt dat professionals die hun werknemers en/of cliënten begeleiden bij het volgen van de e-learningprogramma’s in de WERK-portal.nl enthousiast zijn over het gebruik van de tool. Vooral de laagdrempeligheid en de goede aansluiting bij de doelgroepen zijn voor hen reden om de materialen in te zetten.Meer ervaringen zijn te lezen in de handreiking (3.5 MB) met interviews met organisaties die de WERK-portal.nl inzetten. In de handreiking vindt u ook tal van praktische tips. Of lees over de ervaringen in een artikel in Sociaal Bestek (maart 2016) (1.2 MB) en het SW-journaal (maart 2015) (107 KB).

Hoe kunt u gebruik maken van de WERK-portal.nl?

Werkgevers en organisaties die hun medewerkers of cliënten willen voorbereiden op werk kunnen bij SBCM een bedrijfslicentie afnemen. Met deze licentie kunt u uw medewerkers of cliënten toegang geven tot de WERK-portal.nl. Bij deze licentie is ook inbegrepen het gebruik van het Volgsysteem. Hiermee kunt u de voortgang van deelnemers monitoren, huiswerk klaarzetten en communiceren met de deelnemers. Ook biedt het Volgsysteem veel extra materiaal voor begeleiders. Licentiehouders kunnen ook gebruik maken van workshops of webinars over bijvoorbeeld de mogelijkheden van het Volgsysteem of de inhoud van specifieke programma’s. Meer informatie hierover staat opgenomen in het trainingsoverzicht.

Op de WERK-portal.nl vindt u onder knop ‘Bestellen’ de tarieven voor een bedrijfslicentie.

SW-medewerkers hebben de mogelijkheid om rechtstreeks en kosteloos in te loggen op de WERK-portal.nl door bij SBCM een individueel gebruikersaccount aan te vragen o.v.v. de organisatie waar hij/zij werkzaam is. De sociale partners in de SW-sector hebben dit besloten omdat zij het belangrijk vinden dat zoveel mogelijk medewerkers zelf aan hun ontwikkeling en zelfredzaamheid kunnen werken. Andere organisaties kunnen hun werknemers of cliënten alleen toegang geven tot de WERK-portal.nl via een bedrijfslicentie.

Meer informatie

Meer weten over de WERK-portal.nl? Neem dan contact op met SBCM en vraag naar Paula Mensink , Chantal van Vliet of Jeroen van der Pol.
Telefoonnummer: 070 - 376 58 47. E-mail: werkportal@sbcm.nl