U bevindt zich op: Home >Producten >Gezond en veilig werken >Producten > Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)

Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)

Het Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) meet wat de medewerkers vinden van hun werk, werkomgeving, werkproces, aansturing en samenwerking. Het biedt daarmee handelsperspectief om de tevredenheid, de betrokkenheid en het eigen initiatief van uw medewerkers te vergroten. Sinds 2008 hebben 40 SW-bedrijven het MTO-SW met succes uitgevoerd.

Participatiewet-proof

SBCM heeft samen met Cedris en de onderzoeksbureaus Effectory en SAMR (voorheen Service Check) al veel voorwerk voor u verricht. Hierdoor is er een basisvragenlijst beschikbaar die ‘Participatiewet-proof’ is: de vragen houden rekening met de diversiteit aan doelgroepen in de sociale werkbedrijven en zijn vergelijkbaar met het MTO in aanpalende sectoren als zorg, welzijn en gemeenten. De basisvragen zijn door vier sociale werkbedrijven getest, na bijstelling vastgesteld en daardoor optimaal op de medewerkers in sociale werkbedrijven toegesneden. Het resultaat is een eenvoudig toe te passen MTO-SBCM, dat uit gaat van een korte vragenlijst.

Doel

Met het MTO-SW krijgt u inzicht in de tevredenheid en de betrokkenheid van uw medewerkers en in de manieren om deze te vergroten. Hiermee kunt u een dialoog starten over werk, persoonlijke ontwikkeling en doorstroom binnen en buiten het SW-bedrijf.

Het MTO is ook een middel om klachten te ondervangen. Een reden om in de kwaliteitscode van Cedris op te nemen dat ieder lid periodiek een medewerkersbetrokkenheidsonderzoek (minimaal 1 x per 3 jaar) houdt voor de gehele organisatie, inclusief ondersteunend personeel en (waar van toepassing) participanten.

Lees over de ervaringen van De Schoonmaak Coöperatie met het MTO-SW

Lees over de ervaringen van de Haeghe Groep met het MTO-SW

Inhoud

Waar bestaat het MTO-SW uit?

  • Een handreiking (446 KB) met een checklist en achtergrondinformatie met uitleg, tips en ideeën, over hoe u een MTO goed kan implementeren in uw SW-bedrijf;
  • Een overzicht van de basisvragen;
  • Jaarlijks een benchmarkrapportage (2.1 MB) met daarin de gemiddelde scores van alle deelnemende SW-bedrijven;
  • De contactgegevens van de twee uitvoerende onderzoeksbureaus.

De onderzoeksbureaus Effectory en SAMR (voorheen Service Check) hebben ervaring met het  speciaal voor de SW ontwikkelde MTO-SW en kunnen u met de uitvoering helpen. Hierdoor neemt u automatisch deel aan de landelijke benchmark. U kunt, in overleg met het uitvoerende bureau, uw MTO-SW naar eigen inzicht uitbreiden met vragen die zijn toegespitst op uw organisatie.

Kosten

De kosten van een MTO-SW variëren en zijn afhankelijk van uw wensen en ondersteuningsbehoefte. U maakt hierover zelf prijsafspraken met het onderzoeksbureau. Wij raden u aan om een gesprek aan te vragen met beide bureaus, om tot een afgewogen keuze te komen.

Contact

Wilt u meer weten over het MTO-SW? Of wilt u een MTO-SW uitvoeren? Neem dan contact op met de twee door SBCM geselecteerde onderzoeksbureaus, of met SBCM-projectleider Arjan van der Borst:

E: a.vanderborst@caop.nl
M: 06 2054 2358

SAMR (voorheen Service Check)

Irene Klein Bog
Leusderend 36
3832 RC Leusden

T: 033 330 3347 | 06 2878  3845
E: irene.kleinbog@samr.nl
W: www.samr.nl

Effectory

Marvin van de Brug (adviseur medewerkersonderzoeken)
Singel 126-130
1015 AE Amsterdam

T: 020 3050 102
M: 06 2282 8257
W: www.effectory.nl