Handreiking Biologische Agentia SW

Handreiking Biologische Agentia SW

Biologische agentia, zoals bacteriën, schimmels en virussen, komen overal voor. Soms kunnen ze serieuze gezondheidsproblemen veroorzaken; ook op het werk. Denk aan tekenbeten in het groen, Q-koorts op een kinderboerderij, of snijwonden in de catering.

De handreiking Biologische Agentia SW helpt werkgevers om met deze risico’s om te gaan.

Voor het aanscherpen van arbobeleid

Je kunt de handreiking biologische agentia gebruiken bij het opstellen of aanscherpen van arbobeleid dat gericht is op het voorkomen van gezondheidsklachten. Als onderdeel van de Risico Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) ben je als werkgever verplicht om de blootstelling aan biologische agentia te beoordelen (Arbobesluit 4.85).

In de handreiking staan onder meer:

  • de wettelijke bepalingen over biologische agentia;
  • een stappenplan om de risico’s te beoordelen;
  • welke beheersmaatregelen je kunt nemen in een aantal veel voorkomende werksoorten bij SW-bedrijven, zoals werken in de groenvoorziening, catering, schoonmaak en kringloopbedrijven;
  • veel verwijzingen naar verdere informatiebronnen en voorbeelden.

De handreiking Biologische Agentia is gemaakt voor managers, HR-medewerkers, arbocoördinatoren en beleidsmedewerkers van sociale werkbedrijven.

De handreiking is tot stand gekomen in een samenwerking van sociale partners in de werkgroep Arbocatalogus SW. De handreiking heeft de status van een advies en is dus niet bindend voor de sector. Met de handreiking willen wij je helpen je iegen keuzes te maken en beleid op te stellen, waarbij je uiteraard wel aan de wet-en regelgeving dient te houden ( zie hoofdstuk 4 in de handreiking).

Dowload

Handreiking Biologische Agentia