Handreiking Indicatoren gezondheidsbeleid

Handreiking Indicatoren gezondheidsbeleid

De handreiking Indicatoren gezondheidsbeleid is een hulpmiddel voor werkgevers om een duurzaam gezondheidsbeleid op te zetten of om bestaand beleid te verbeteren. De handreiking bevat zes stappen om het beleid strategisch te verankeren en het resultaat te meten.

Aan bod komen:

  • welke soorten indicatoren er zijn;
  • hoe je kunt bepalen welke indicatoren vooral aansluiten bij de missie en doelen van de organisatie;
  • het opstellen van gerichte normen voor de indicatoren, er beleid voor inrichten én de resultaten meten.

De handreiking Indicatoren gezondheidsbeleid is gemaakt voor managers, staf- en beleidsmedewerkers van sociale werkbedrijven.

Bekijk de handreiking: Indicatoren Gezondheidsbeleid

Meer informatie

Vragen? Neem dan contact op met Diana Lettink, projectleider SBCM:
E: d.lettink@caop.n
T: (06) 22 09 56 34