Handreiking ‘Lichtere psychische aandoeningen en werk’

Handreiking ‘Lichtere psychische aandoeningen en werk’

Op de website van De Programmaraad is sinds kort de handreiking ‘Lichtere psychische aandoeningen en werk’ te vinden.

Mensen met lichtere psychische aandoeningen worden ook wel aangeduid met de term CMD (common mental disorders). Hoe kunnen we mensen met deze aandoeningen aan het werk helpen en houden? De handreiking deelt hiervoor inzichten en interventies vanuit verschillende invalshoeken

Download de handreiking