Hoe WSP Parkstad samen met de Kredietbank geldzorgen op de werkvloer aanpakt

Hoe WSP Parkstad samen met de Kredietbank geldzorgen op de werkvloer aanpakt

Door de hoge inflatie is het leven een stuk duurder geworden. Basisbehoeften zoals boodschappen doen en de lampen aanhouden kosten steeds meer. Hierdoor is het voor veel mensen moeilijker geworden om rond te komen. Het is voor sociale werkbedrijven daarom extra belangrijk om daar op te letten, want geldzorgen kunnen veel stress veroorzaken. In dit interview spreken we met Desi Hamers, personeelsadviseur bij WSP Parkstad, en Rutger van Meulebrouck, casemanager schuldhulpverlening bij de Kredietbank Limburg, over hun aanpak bij het Werkgever Service Punt (WSP) Parkstad.

Samenwerking tussen WSP Parkstad en de Kredietbank Limburg

In de strijd tegen schuldenproblematiek onder werknemers is WSP Parkstad in 2018 een samenwerking aangegaan met Kredietbank Limburg. Sindsdien helpt Rutger van Meulebrouck de (gedetacheerde) medewerkers van WSP Parkstad bij al hun financiële vragen en schuldenproblematiek. De manier waarop ze dat doen is in de afgelopen jaren echter behoorlijk veranderd, zo vertelt Desi: “Toen Rutger hier begon, hadden we een vast inloopspreekuur op het hoofdkantoor. Dat bleek voor onze mensen toch nog wel een drempel. Daarom zijn we sinds de corona-tijd gaan kijken hoe we deze drempel konden verlagen. Uiteindelijk hebben we besloten om naar de medewerkers toe te gaan.”

Sindsdien gaat Rutger naar de bedrijven waar groepen medewerkers gedetacheerd zijn. Hier geeft hij voorlichting over geld en houdt hij inloopspreekuren op locatie. De medewerkers hoeven dus niet meer naar het hoofdkantoor te komen, maar kunnen binnen een vertrouwde omgeving binnenlopen. Volgens Rutger helpt het om langs te komen en je gezicht te laten zien zodat de medewerkers je echt leren kennen: “Belangrijk is dat we het zo laagdrempelig maken en dat ze niet denken: ‘oh daar is die man van de Kredietbank.’ Daarom kom ik niet in colbert, maar gewoon in een trui en op m’n sportschoenen. Ik maak altijd een grapje en probeer het zo normaal mogelijk te houden. Verder probeer ik het onderwerp geldzorgen een beetje te normaliseren en wil ik vooral duidelijk maken dat er niets is waarvoor zij zich hoeven te schamen. Ze kunnen mij alles vragen.”

Schaamte wegnemen en zorgen bespreekbaar maken

Die schaamte is volgens Desi nog steeds een grote uitdaging: “Het is moeilijk om te zeggen hoeveel van onze medewerkers last hebben van geldzorgen. Er rust nog altijd een gevoel van schaamte op het onderwerp, en een taboe. Van veel medewerkers weten we het dus niet. Het is gewoon heel lastig om daar achter te komen.” Veel medewerkers vinden het dan ook moeilijk om hulp te vragen en hebben een zetje in de rug nodig. Om erachter te komen wie dat zijn, wordt er vooral gelet op signalen die duiden op geldzorgen. “Signalen die wij zien zijn bijvoorbeeld: geld lenen van collega’s, er slecht verzorgd uitzien, veel ziekmelden, niet meedoen aan betaalde uitstapjes, geen lunchpakket mee en slecht slapen,” vertelt Desi.

Om het bespreekbaar te maken, worden er bij WSP ook verschillende tools ingezet om signalen op te roepen. “Zo gebruiken we bij een aantal grote inleners de financiële signaallijst. Dit is een lijst met kort vragen over geldzaken. Medewerkers kunnen deze invullen en afhankelijk van de uitkomst is er meteen de mogelijkheid om even te gaan zitten met Rutger,” vertel Desi. Rutger vult aan dat hij de signalen ook meeneemt in zijn voorlichting: “Tijdens een voorlichting aan de leidinggevenden vertel ik over de signalen en vraag ik ook of zij iemand herkennen. Vaak zie je dan toch een aantal mensen knikken. Leidinggevenden vinden het alleen vaak lastig om dit bespreekbaar te maken. Je wil het voorzichtig vragen, dus daar help ik ze bij door tips en tools te geven.”

Op zoek naar de juiste hulp

Toch is Rutger er vooral voor de medewerkers zelf. Zij kunnen bij hem terecht met allerlei vragen over geld. Dat gaat dus verder dan alleen schulden. “Veel medewerkers denken bij de Kredietbank dat het om schulden moet gaan, maar das is helemaal niet zo. Het kan bijvoorbeeld ook om het aanvragen van een toeslag zijn. Dat proberen we duidelijk te maken,” vertelt Desi. In veel gevallen kan Rutger direct helpen, maar ook als hij niet kan helpen, weet Rutger waar ze wel terecht kunnen: “Als iemand komt voor een hypotheek bijvoorbeeld. Daar ligt mijn expertise niet, maar ik kan de medewerker natuurlijk wel doorverwijzen.”

“De opzet van de samenwerking is dat we een soort van vroegsignaleringsfunctie hebben. Mijn rol als schuldhulpverlener is het beantwoorden van financiële vragen. Dat probeer ik zo goed mogelijk te doen en anders kan ik de medewerker doorverwijzen naar een instantie die daar meer van weet,” aldus Rutger. En in sommige gevallen gaat dat verder dan alleen financiële vragen, zo blijkt uit een voorbeeld dat Rutger geeft: “Ik sprak een keer een vrouw die vertelde dat ze eenzaam is. Daar kan ik als financieel adviseur niet veel mee, maar er zijn binnen WSP Parkstad ook twee sociaal werkers actief. Toen heb ik in overleg met de medewerker gevraagd of zij daarmee aan de slag konden gaan. Dat was ook wel heel mooi.”

Problemen bespreekbaar maken is een belangrijke stap

En dat is ook precies waarom WSP Parkstad hier zoveel aandacht aangeeft. “We doen het uiteindelijk echt voor de medewerker zodat zij op een goede en fijne manier in het leven kunnen staan. Schulden en geldzorgen kunnen voor veel stress zorgen, met alle gevolgen dan dien. Denk aan ziekmeldingen, slechte resultaten, maar vooral dat iemand zich niet prettig voelt,” vertelt Desi. En om dat te verbeteren kan zelfs de eerste stap al een verschil maken. “Bij de meeste mensen die een traject ingaan, is stressreductie al vrij snel merkbaar. Door het bespreekbaar te maken ventileer je gevoelens en dat is vaak al een opluchting. Het probleem is misschien nog niet opgelost, maar je maakt van je hart tenminste geen moordkuil,” vertelt Rutger.

Problemen bespreekbaar maken is waar het allemaal mee begint. En volgens Rutger is herkenbaarheid daarin enorm belangrijk: “Zorg voor een vast contactpersoon. Een gezicht geven aan de hulpverlener is heel belangrijk. Het is voor medewerkers al moeilijk genoeg om over hun problemen te praten. Dus het is prettiger als ze iemand hebben die ze kennen.” Desi beaamt dat: “Rutger staat overal op met zijn gezicht (zoals flyers) en hangt bij alle locaties. Dat is denk ik wat bij ons heel goed werkt. En dat er ook een goede klik is tussen Rutger en de doelgroep.”

AVG en andere uitdagingen

WSP Parkstad heeft in de afgelopen jaren verschillende dingen geprobeerd en heeft zo een methode gevonden die werkt. Dat neemt echter niet weg dat er nog genoeg uitdagingen zijn voor de toekomst. “We richten ons nu vooral op de groepsdetachering omdat Rutger daar makkelijk naar toe kan voor een voorlichting en inloopspreekuur, maar we hebben ook medewerkers die individueel gedetacheerd zijn. Daar zitten ook mensen tussen die hulp kunnen gebruiken, dus we zijn aan het kijken hoe we die groep kunnen benaderen,” vertelt Desi.

Daarnaast is ook de AVG een uitdaging. “Dat blijft wel iets dat het werk soms lastig maakt. Dat je wat meer zou willen, daar dat dit AVG technisch niet mogelijk is,” vertelt Rutger. Om daar toch goed mee om te gaan vertelt Desi dat er bij WSP Parkstad een AVG-functionaris in dienst is: “Als we nieuwe initiatieven bedenken, vragen we altijd van tevoren aan de AVG-kenner wat er wel en niet mag. Soms betekent dit dat nieuwe ideeën AVG-technisch niet mogelijk zijn. Dat is soms wel frustrerend.”

Blijven investeren in persoonlijke aandacht

Het aangaan van deze uitdagingen is belangrijk, maar Desi en Rutger vinden het vooral belangrijk dat er aandacht blijft voor de ingeslagen weg. “Je ziet dat als je een paar weken verslapt, dat het dan wegzakt. Daarom is het zo belangrijk dat we de aandacht erop blijven vestigen,” aldus Desi. Rutger sluit zich daarbij aan: “we moeten blijven investeren en ons gezicht laten zien. Zo wordt het vertrouwd en durven medewerkers eerder om hun problemen te delen.”

Over WSP Parkstad

Het Werkgever Service Punt (WSP) Parkstad ondersteunt gemeenten in de regio Zuid-Limburg bij passend en duurzaam werk voor mensen die vallen onder de Wet Sociale Werkvoorziening of de Participatiewet. Het gaat hierbij vooral om groepsdetachering bij reguliere werkgevers zoals schoonmaakbedrijven, gemeenten, horecabedrijven en postbedrijven. Maar medewerkers die minder werkaanpassingen nodig hebben, worden ook individueel gedetacheerd.

SBCM helpt bij het aanpakken van geldzaken

SBCM helpt werkgevers, organisaties en medewerkers om wat te doen aan geldzorgen. Zo is er voor  SW-professionals de e-learning Schulden op de werkvloer en in de re-integratie. SW- en participatiemedewerkers kunnen zelf aan de slag gaan met de Leersnacks Geld & Rekenen op WERK-portal.nl en in de Festival-app. Meer weten over de dit onderwerp? Bekijk ook de Themapagina’s www.inclusiefwerkt.nl/schulden (werkgevers) en www.inclusiefwerkt.nl/geld (werknemers).