IBN: koploper in taalontwikkeling

IBN: koploper in taalontwikkeling

IBN in Noordoost-Brabant zet zich al sinds 2011 in voor taalontwikkeling van de medewerkers. Het SW-bedrijf is een van de koplopers die het Taalakkoord ondertekenden in januari 2015.

Bij IBN komen medewerkers wekelijks bij elkaar in ‘leeskamers’ om aan hun taalvaardigheid te werken, onder meer met behulp van de taalmodules van Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl. 

De leeskamers van IBN zijn taalklassen van acht tot tien medewerkers met een docent die maatwerk levert. Docent Harm van Zutphen: ‘De niveauverschillen onder cursisten in de taallessen en leeskamers zijn groot. Daardoor is ook het gebruik van de modules zeer divers. Alle taalmodules worden gebruikt, de eenvoudige modules het meest. In de lessen ligt het accent op de taalontwikkeling, maar de onderwerpen die bij het oefenen aan bod komen, zijn ook zeer nuttig voor de algemene ontwikkeling van onze medewerkers.’

Drempel verlagen

Medewerkers melden zich vrijwillig aan, tot nu toe ruim 275 van de 3.800. IBN probeert de drempel zoveel mogelijk te verlagen en over te brengen dat je je mogelijkheden in de maatschappij vergroot als je aan je taal- (en reken)vaardigheden werkt.

Het onderwerp is bespreekbaar gemaakt door er veel aandacht aan te besteden in het werkoverleg. Verder hebben de enthousiaste verhalen van de huidige deelnemers een wervend effect.

Een ander (vrijwillig) onderdeel van deelname aan het Taalakkoord is de ambassadeursfunctie. Algemeen directeur Maarten Gielen probeert zijn gesprekspartners bij gemeenten en bedrijven te verleiden ook deel te nemen. Hij vertelt wat het Taalakkoord inhoudt, adviseert hen na te denken of het ook iets voor hun organisatie is en laat een flyer achter.

Meer over de  praktijk bij IBN

Meer weten over het verbeteren van taalvaardigheid

Meer weten over het verbeteren van taalvaardigheid van werknemers? Bekijk dan al onze hulpmiddelen op taalgebied.