Leidraad Gezond en veilig aan de slag

Leidraad Gezond en veilig aan de slag

Hoe zorg je ervoor dat medewerkers gezond en veilig werken bij externe plaatsingen? En wie heeft welke verantwoordelijkheid?

Om organisaties bij deze vragen te ondersteunen hebben SBCM en Cedris de leidraad ‘Gezond en veilig werken binnen bestaande en nieuwe verhoudingen’ ontwikkeld. 

Door het toenemend aantal samenwerkingsvormen rond de Participatiewet is het soms lastig om de veiligheid en gezondheid van medewerkers te borgen. Consulenten en accountmanager beschikken niet altijd over de benodigde arbokennis. En soms is het onduidelijk wie van de betrokken partijen de verantwoordelijkheid draagt voor de veiligheid van medewerkers. Daarom is het belangrijk om op structurele wijze aandacht te besteden aan de inbedding van gezond en veilig werken; juist bij vormen van detachering en andere externe plaatsingen.

Inzicht in de rollen bij plaatsingen

In de leidraad staat beschreven wat het belang is van veilig en gezond plaatsen van medewerkers. Ook geeft de leidraad inzicht in de rollen die de verschillende spelers hebben. De leidraad is bedoeld voor consulenten, accountmanagers en andere professionals van sociale werkbedrijven en gemeenten die betrokken zijn bij het extern plaatsen van mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt.

Bekijk de Leidraad Gezond en veilig werken binnen bestaande en nieuwe verhoudingen