Lessen uit het Lerend Netwerk Duurzame Inzetbaarheid: Gecombineerde Leefstijl Interventie bij Westrom

Lessen uit het Lerend Netwerk Duurzame Inzetbaarheid: Gecombineerde Leefstijl Interventie bij Westrom

Dagelijks werken veel SW-bedrijven hard aan een integraal beleid voor het bevorderen van duurzame inzetbaarheid, met activiteiten waaraan alle medewerkers met plezier deelnemen. Maar hoe bereik je dat? En wat werkt wel en wat niet? Binnen het Lerend Netwerk Duurzame Inzetbaarheid denken professionals uit verschillende SW-bedrijven met elkaar na over deze vragen, inspireren ze elkaar en onderzoeken ze samen wat werkt.

In dit interview lees je over wat Westrom doet om de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers te bevorderen. Naast de inzet van preventieve maatregelen hebben zij ook positieve ervaringen opgedaan met een erkende gecombineerd leefstijlinterventie (GLI): HealthyLIFE. Dit is een programma voor mensen met overgewicht of obesitas. Deze helpt mensen bij een gedragsverandering.

Het belang van het Lerend Netwerk

Bij Westrom zien ze zeker een meerwaarde in het Lerend Netwerk. Zo vertellen beleidsmedewerker Maureen Gelissen en P&O adviseur Inge van Schendel dat het een goede plek is om ideeën en ervaringen uit te wisselen en om van elkaar te horen wat werkt, maar ook wat niet werkt. Dit levert weer inspiratie op voor nieuwe activiteiten. Daarnaast geven Maureen en Inge aan dat het een plek is waar je het kan hebben over de uitdagingen: “We delen waar je in de praktijk tegenaan loopt. En dan blijkt dat iedereen het lastig vindt om duurzame inzetbaarheid te vangen in een beleidsstuk. Die herkenning is fijn en bovendien kunnen we elkaar op weg helpen hierin.”

HealthyLIFE

Een activiteit waar ze bij Westrom trots op zijn en graag delen, is HealthyLIFE. Dit is een traject van twee jaar, speciaal voor mensen met een hoge BMI. Maureen en Inge vertellen dat dit traject een combinatie is van leefstijl-coaching en beweeg-coaching waarbij het concept van Positieve Gezondheid centraal staat. Hierbij proberen ze de drempel zo laag mogelijk te houden. Zo vindt het sporten binnen dit programma plaats tegenover de werklocatie en organiseert Westrom wandelingen in de buitenlucht.

Volgens Maureen en Inge is dit een groot succes. En ze denken ook te weten waarom: “Die laagdrempeligheid is één van de mogelijke redenen waarom het programma zo goed loopt en mensen uit zichzelf vragen of ze deel mogen nemen. En deelnemers aan de eerste groep vragen nu om een opfrisbijeenkomst.” Een andere reden is de klik tussen de leefstijlcoach en de medewerkers. Deze is volgens Maureen en Inge essentieel: “Zij vindt de juiste aansluiting bij de deelnemers, waardoor deelnemers het hele traject betrokken en gemotiveerd blijven.” Wat daarnaast ook helpt is dat Westrom de kosten van de sportschool vergoedt. Het HealthyLIFE programma is een erkende gecombineerde leefstijlinterventie en wordt vergoed vanuit de zorgverzekeraar.

Wandelen is niet altijd een succes

Dat aangeboden activiteiten niet altijd aan slaan, hebben ze bij Westrom ook ervaren. Zo bleek het initiatief om twee keer per week een kwartiertje te gaan wandelen in de lunchpauze geen succes. “We hadden het zo goed bedacht,” vertellen Maureen en Inge. “Wandelen op het bedrijventerrein waar niet te veel verkeer is. De publiciteit hadden we geregeld via informatieborden en intranet én actieve benadering door leidinggevenden. Deelnemers kregen gratis een stappenteller bij eerste deelname en een stuk fruit na iedere wandeling.”

Ondanks deze inzet werd de lunchwandeling geen succes. “De eerste dag was er een redelijke opkomst, maar daarna bleven slechts twee à drie vaste deelnemers over. Na vijf maanden zijn we gestopt vanwege corona en het is niet meer opgestart,” vertellen Maureen en Inge. Het bleek dat medewerkers hun pauze te kort vonden om te wandelen. Ook het traject en het weer (er werd gestart in oktober) was niet heel uitnodigend.

Blijven leren en proberen

Maureen en Inge nemen deze ervaringen mee voor volgende initiatieven: “We zullen beter en vaker vóóraf in gesprek gaan met medewerkers over wat zij willen en belangrijk vinden. Dan was al eerder duidelijk geworden dat het effectiever was geweest als we het in werktijd hadden aangeboden. En we denken dat het ook had geholpen als er meer leidinggevenden hadden meegelopen, waardoor medewerkers meer gestimuleerd zouden geworden. Hen willen we dus ook aan de voorkant meer meenemen” Spijt hebben ze er in ieder geval niet van: “Soms moet je ook gewoon iets proberen om te weten of het werkt.”

Die kennis nemen ze mee, en wordt ook gedeeld in het Lerend Netwerk Duurzame Inzetbaarheid: “We moeten er gewoon op vertrouwen dat deze investering zich uiteindelijk terug zal verdienen. In vitaliteit, werkplezier en óók in productiviteit. Voorbeelden uit andere SW-bedrijven in het Lerend Netwerk hebben ons dat ook laten zien.“

Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI)

Een GLI helpt mensen bij een gedragsverandering door bewustwording en aanleren van gezondheidsvaardigheden. Er zijn een aantal GLI’s speciaal aangepast of ontwikkeld voor mensen met een lagere Sociaal Economische Positie (SEP) of laaggeletterdheid. Sommige GLI’s worden geheel vergoed door de zorgverzekeraar. Ook is in afstemming met de gemeente soms (gedeeltelijke) vergoeding mogelijk. Op deze pagina van het RIVM vind je alle erkende GLI’s die afgestemd zijn op mensen met een lage SES.

Er zijn al verschillende SW-bedrijven die GLI’s hebben ingezet. Zo heeft  Scalabor GLI Cool ingezet voor haar medewerkers en wordt bij WVS, Wedeka Bedrijven en de EMCO-groep het programma ‘Voel je Goed’ van Stichting Lezen en Schrijven uitgevoerd.

Op zoek naar meer inspiratie en lessen uit het Lerend Netwerk Duurzame Inzetbaarheid? Lees dan ook ons interview met Baanbrekers.


Duurzame Inzetbaarheid

Hoe zorg je er als organisatie voor dat de medewerkers tot aan hun pensioen goed, gezond en met plezier kan blijven werken? Dat is de kern van duurzame inzetbaarheid. 

Binnen de SW is het werk is vaak fysiek. Veel werknemers kampen met laaggeletterdheid, psychosociale problematiek en leefstijlissues. Door de vergrijzing en verhoging van de AOW-leeftijd worden de uitdagingen alleen maar groter. Daarom is het belangrijk om medewerkers proactief te ondersteunen op de drie pijlers van duurzame inzetbaarheid: gezondheid, groei en werkplezier.

Samen aan de bal

Er zijn verschillende routes naar duurzame inzetbaarheid. Iedere medewerker en organisatie is anders. Dat vraagt om maatwerk. Een succesvolle aanpak besteed aandacht aan alle drie de pijlers. Als organisatie kun je je medewerkers ondersteunen door voldoende aandacht te besteden aan deze pijlers. In de toolbox Samen aan de Bal vind je meer informatie over hoe bewustwording kunt vergroten en vindt je materialen die je daarbij kunnen helpen.

De Routekaart is ontwikkeld op basis van ervaringen uit een eerder Lerend Netwerk en biedt handvatten en inspiratie om te werken aan een integraal beleid voor  duurzame inzetbaarheid.

Heb je vragen, of ben je op zoek naar specifieke informatie? Neem dan contact op met Petra Oldenhage, projectleider Duurzame Inzetbaarheid: p.oldenhage@caop.nl