Medewerkers Felua Groep zeer positief over Leerplein

Medewerkers Felua Groep zeer positief over Leerplein

Sinds de zomer van 2015 is de Felua Groep begonnen met een Leerplein. Hier kunnen medewerkers van de Felua Groep via de WERK-portal.nl verschillende cursussen volgen op de computer.

De Felua Groep heeft door Bureau Apeldoorn laten onderzoeken hoe medewerkers het Leerplein hebben ervaren. Het gemiddelde rapportcijfer voor het Leerplein: een 8,4.

Breed aanbod

Medewerkers ervaren het Leerplein en de WERK-portal.nl als duidelijk en helder, met een breed aanbod. Vooral de filmpjes en animaties worden als positief ervaren. De paar problemen die worden aangegeven, gaan over het opstarten en opzoeken van de cursus. Eenmaal in de lesstof lijkt het wel goed te komen.
 
Op het Leerplein is altijd begeleiding aanwezig om mensen op weg te helpen: meestal een trainer van Felua Groep, vaak ondersteund door SW-medewerkers. Door anderen te begeleiden leren deze SW-ers nieuwe vaardigheden. Deelnemers zijn over het algemeen tevreden over de geboden begeleiding. Een paar deelnemers geven wel aan soms last te hebben van omgevingsgeluiden op het Leerplein.

Meedoen aan de maatschappij

Een van de voornaamste redenen waarom mensen zich hebben opgegeven voor het Leerplein, is dat ze aan willen sluiten bij de rest van de samenleving. Dit geldt met name voor mensen die met lessen over computers bezig zijn geweest. Zij geven aan dat de computer steeds belangrijker wordt. Ze hebben het dan bijvoorbeeld over internetbankieren, of de veranderingen bij de belastingdienst, maar ook over persoonlijke dingen, zoals mailcontact met familie of hobby’s. 

64% oefent ook thuis ook

Het is voor medewerkers ook mogelijk om thuis aan de slag te gaan met de WERK-portal.nl. Bijna tweederde van de deelnemers aan het Leerplein doet dit ook. Meestal doen de medewerkers dit omdat ze het leuk vinden, of omdat ze iets niet af hebben gekregen bij het Leerplein. De reden dat mensen niet thuis oefenen varieert: van geen tijd, geen zin, tot het niet hebben van een computer.

Toepassing in de praktijk

De toelichting die medewerkers geven over hoe ze de opgedane kennis toepassen in hun dagelijks leven, geven een beeld van hun ontwikkeling. Een voorbeeld hiervan is een medewerker die een cursus heeft gedaan over omgaan met geld. In het programma zie je verschillende biljetten en munten en een bedrag dat je moet betalen voor een fictief product. De bedoeling is dat mensen op die manier vertrouwd raken met cashgeld. Dit heeft gewerkt voor de medewerker, die zegt: ‘Op de markt kan ik nu gepast betalen. En in de supermarkt reken ik nu mee als ik geld terug krijg.’

Een ander voorbeeld komt van een geënquêteerde die vooral heeft geoefend met taal. Deze medewerker omschrijft hoe hij nu makkelijker de weg naar de supermarkt kan vragen: ‘Ik kon vroeger alleen zeggen: ‘Lidl?’ Nu kan ik zeggen: ‘Weet u waar de Lidl is?’’

Zelfvertrouwen en zelfredzaamheid

In hoeverre draagt online leren bij aan het verhogen van het zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid? 52% van de respondenten geeft aan meer zelfvertrouwen te hebben gekregen door het opdoen van kennis. Anderen (40%) ontlenen hun zelfvertrouwen aan gevoelens van trots. Denk hierbij aan antwoorden als ‘leren is leuk en uitdagend’, of ‘het is leuk om certificaten te halen’.

De ervaringen die medewerkers hebben met het Leerplein en de WERK-portal.nl zijn dus zeer positief. Iedereen heeft plezier beleeft aan de cyclus van tien weken, die bij voltooiing wordt afgesloten met een certificaat. Dit blijkt ook uit het grote aantal respondenten dat aangeeft door te willen gaan met leren. Veel van de medewerkers kunnen ook aangeven hoe de opgedane kennis hun leven heeft beïnvloed. Zo blijkt het Leerplein en de WERK-portal.nl bij te dragen aan zelfontplooiing. Daarmee is een belangrijk doel van het Leerplein van de Felua Groep gerealiseerd.

Meer over het verbeteren van taalvaardigheid

Meer weten over het verbeteren van taalvaardigheid van werknemers? Bekijk dan al onze hulpmiddelen op taalgebied.