MTO-SW werkgevers

MTO-SW werkgevers

Met een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) meet je als organisatie wat de medewerkers vinden van hun werk, hun werkomgeving, de werkprocessen, hun aansturing en de samenwerking met collega’s.

SBCM en Cedris hebben een basisvragenlijst ontwikkeld voor SW-bedrijven die een MTO willen houden. Sinds 2008 hebben 40 SW-bedrijven dit MTO-SW met succes uitgevoerd.

Inzicht in tevredenheid

Met het MTO-SW krijg je inzicht in de tevredenheid en de betrokkenheid van medewerkers en in de manieren om deze te vergroten. Met de resultaten kun je bijvoorbeeld een dialoog starten over werk, persoonlijke ontwikkeling en doorstroom binnen en buiten het SW-bedrijf. De basisvragenlijst houdt rekening met de diversiteit aan doelgroepen bij sociale werkbedrijven en is door vier SW-bedrijven getest.

Ervaringen met het MTO-SW

Benieuwd naar de ervaringen van andere SW-bedrijven met het MTO-SW? Lees dan de praktijkvoorbeelden van:

Onderdelen van de MTO-SW

Het MTO-SW bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Een handreiking met een checklist en achtergrondinformatie met uitleg, tips en ideeën over hoe je een MTO goed kan toepassen;
  • Een overzicht van de basisvragen;
  • Jaarlijks een benchmarkrapportage met daarin de gemiddelde scores van alle deelnemende SW-bedrijven.

Benchmarkrapportages 2018 – 2022

Wil jij benchmarkrapportages bekijken?

Samenwerking met onderzoeksbureaus

SBCM en Cedris hebben het MTO-SW samen ontwikkeld met de onderzoeksbureaus Effectory en MarketResponse (voorheen SAMR en Service Check). Beide bureaus hebben ervaring met het speciaal voor de SW ontwikkelde MTO-SW en kunnen helpen met de uitvoering. De kosten hiervan variëren en zijn afhankelijk van de wensen en ondersteuningsbehoefte van elke organisatie. Je maakt hierover zelf prijsafspraken met het onderzoeksbureau. Wij raden aan om een gesprek aan te vragen met beide bureaus, om zo tot een afgewogen keuze te komen.
Natuurlijk kun je het onderzoek ook (gedeeltelijk) zelf uitvoeren of een ander bureau inhuren. De vragenlijst is openbaar en vergelijken met andere bedrijven kan via de jaarlijks uitgebrachte benchmark.

Contact

Meer weten over het uitvoeren van een MTO-SW? Neem dan contact op met SBCM of met de twee door SBCM geselecteerde onderzoeksbureaus.

MarketResponse
Irene Klein Bog
Research Consultant
Stationsplein 32
3511 ED, Utrecht
T: 033 330 3347 | 06 28 78 38 45
E: irene.kleinbog@marketresponse.nl
W: www.marketresponse.nl

Effectory
Leander Bos
adviseur medewerkersonderzoeken
Singel 126-130
1015 AE Amsterdam
T: 020 3050102 | 06 1588 7811
W: www.effectory.nl