Nieuwe e-learning over taal en werknemersvaardigheden

Nieuwe e-learning over taal en werknemersvaardigheden

In de WERK-portal.nl is sinds deze zomer een nieuwe e-learning te vinden: Taal en Werk. In een spelvorm oefenen deelnemers met Nederlands in de context van werknemersvaardigheden. Het programma is bedoeld voor (toekomstige) werknemers met Nederlands als tweede taal. Zij kunnen het programma op twee niveaus doorlopen: A2 en B1. Een instaptoets bepaalt het niveau.

De deelnemer doorloopt zes niveaus die worden voorgesteld als ruimtes binnen het bedrijf. Bij een voldoende score kan de deelnemer door naar de volgende ruimte (het volgende niveau). Als alle levels zijn doorlopen, komt de deelnemer bij de ‘eindbaas ‘en ontvangt hij of zij een certificaat. Thema’s die in het programma aan bod komen zijn:

  • kennismaken
  • instructies krijgen
  • hulp vragen
  • samenwerken
  • normen en waarden
  • feedback geven en ontvangen

Bekijk hieronder het filmpje dat is gemaakt voor deelnemers aan het programma.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over deze nieuwe e-learning? Of over de WERK-portal.nl? Neem dan contact op met Paula Mensink, Jeroen van der Pol of Chantal van Vliet:
T: 070 376 58 47
E: werkportal@sbcm.nl

Dit is een activiteit van Cedris en SBCM in het kader van het kennispartnerschap voor sociale werkgelegenheid.