Praktijkvoorbeeld AM match

Praktijkvoorbeeld AM match

Wat vinden werknemers van een SW-bedrijf van hun werk, werkomgeving, werkproces, aansturing en samenwerking? Met het medewerkertevredenheidsonderzoek van SBCM (MTO-SW) kreeg AM match antwoord op deze vragen.

Algemeen directeur Lex Vonk gaat serieus om met de uitkomsten van het onderzoek. ‘Wij pakken elk kwartaal de actiepunten erbij.

‘Participatiewet-proof’

AM match onderging in 2016 een koerswijziging. Het SW-bedrijf van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn wilde een succes maken van de Participatiewet en ging zich meer richten op het matchen van mensen en bedrijven. Er volgde een reorganisatie en een verhuizing van één vestiging naar twee locaties. Lex Vonk wist dat deze ingrijpende veranderingen de nodige impact zouden hebben op de werknemers en wilde na een jaar evalueren. Hij zette het MTO-SW van SBCM in. Dit MTO is ‘Participatiewet-proof’, omdat de basisvragen rekening houden met de diversiteit aan doelgroepen in de sociale werkbedrijven.

Hoge respons

Volgens Vonk is er hard gewerkt om het MTO te organiseren. ‘Met behulp van onderzoeksbureau SAMR hebben we drie verschillende vragenlijsten opgesteld voor onze professionals, interne SW-medewerkers en externe SW-medewerkers. We hebben vervolgens onze interne medewerkers ondersteuning geboden bij het invullen van het MTO.’ De respons onder interne SW’ers was dan ook erg hoog met 81 procent. De respons onder externe SW’ers was een stuk lager, namelijk veertig procent. ‘Het is van gedetacheerden ook niet zo erg dat ze een beetje onthecht raken van AM match en dat ze zich meer thuis voelen bij het bedrijf waar ze gedetacheerd zijn. Ook zijn niet alle vragen relevant voor hen,’ aldus Vonk.

Positieve uitkomsten

Vonk was aangenaam verrast toen hij de uitkomsten van het onderzoek onder ogen kwam. Het rapportcijfer was een nette 7,2. ‘We zijn erg blij met dit resultaat. Zeker na de reorganisatie en verhuizing van vorig jaar.’ Dat betekent niet dat Vonk achterover kon gaan leunen nadat het resultaat bekend werd. ‘Na afloop begint eigenlijk pas het echte werk. Want hoe moet je de cijfers interpreteren en wat voor actiepunten kun je opstellen?’

Nieuwe inzichten

Het MTO heeft tot een aantal nieuwe inzichten geleid. Een deel van de 300 gedetacheerde SW’ers gaf aan te weinig van AM match te horen, omdat er nooit een werkoverleg is. Reden voor Vonk om de communicatie met gedetacheerden weer op te krikken: ‘Op 12 juli 2018 organiseren wij een speciale ‘bijpraatbijeenkomst’ voor alle gedetacheerden. Ook gaan we ons personeelsblad een impuls geven met inhoudelijke artikelen.’

Een deel van de interne SW’ers vond het werkaanbod te eenzijdig en vraagt om meer aandacht bij ziekte. Vonk was blij met deze concrete feedback. ‘We hebben nieuwe opdrachten binnengehaald om voor meer diversiteit in het werk te zorgen. Ook gaan we meer aandacht schenken aan zieken. We merkten al dat het ziekteverzuim wat toenam.’

Actiepunten realiseren

AM match maakt dus echt werk van de feedback van de medewerkers. Vonk vindt dat niet meer dan logisch: ‘Het grootste gevaar is dat je veel tijd stopt in het organiseren van een MTO en vervolgens niks met de uitkomsten doet, omdat het veel tijd kost of moeilijk realiseerbaar is. Dan kun je wat mij betreft beter geen MTO organiseren. Wij pakken elk kwartaal de actiepunten erbij en kijken dan naar wat er wél en wat er niet is gerealiseerd. Daarbij houden we onze sterke punten vast om te voorkomen dat we die in de toekomst als actiepunten terugzien.’

Meer informatie

Lees meer over het MTO-SW.