Roadshows Over geld en zo

Roadshows Over geld en zo

Financiële problemen van werknemers vormen vaak een belemmering voor de prestaties op het werk. Wil je medewerkers helpen en het taboe rond schulden doorbreken? Organiseer dan samen met SBCM de roadshow ‘Over geld en zo’. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Theatershow voor medewerkers

De roadshow bestaat uit een theatershow voor de medewerkers en een workshop voor de professionals. In een theatershow van 45 minuten krijgen medewerkers op een leuke manier uitgelegd hoe zij verstandige geldkeuzes maken en waar ze terecht kunnen wanneer ze er zelf niet meer uitkomen. Het doel hiervan is om geldproblemen uit de taboesfeer te halen, zodat medewerkers met schulden hulp durven te zoeken. Ook leren medewerkers hoe zij hun financiële zelfredzaamheid kunnen verbeteren.

Workshop voor professionals

In de workshop voor professionals wordt ingegaan op schuldenproblematiek en wat dit voor impact heeft op mensen. Deelnemers leren de signalen van mogelijk geldproblemen herkennen en het gesprek hierover aan te gaan met medewerkers. De workshop duurt ongeveer een uur.

Dit filmpje is gemaakt door oefenmeesters.nl.

Praktijkvoorbeelden

 • Lees hoe werkleerbedrijf Voorne-Putten Werkt schulden bespreekbaar maakt dankzij een goede samenwerking binnen de gemeente en met de roadshow Over geld en zo;
 • Lees hoe de roadshow bij Pantar heeft geholpen om het onderwerp geld bespreekbaar te maken;
 • Lees een artikel over de roadshow uit het SW-Journaal van april 2017;
 • Lees hoe een van de eerste roadshows is ervaren bij Fivelingo.

De roadshows worden kosteloos op locatie verzorgd. Wel gelden een aantal voorwaarden:

Voorwaarde

 • Een deelname van minimaal 25 en maximaal 65 deelnemers aan de theatershow;
 • Maximaal vier theatershows per organisatie, afhankelijk van de grootte van de organisatie;
 • Bij annulering binnen drie weken voor aanvang van de shows brengt SBCM de gemaakte kosten in rekening. Ook wanneer op de dag zelf minder dan 25 deelnemers aanwezig zijn bij de theatershow kunnen wij kosten in rekening brengen;
 • SBCM verwacht dat de organisatie voor en na de roadshow aandacht aan het thema blijft besteden;
 • Een geschikte ruimte voor de workshop en de theatershow.

Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Aanmelden

Als je interesse hebt in het boeken van de roadshow kun je een mail sturen naar info.sbcm@caop.nl met de volgende informatie:

 • Een aantal data waarop je de Roadshow op locatie wilt laten plaatsvinden;
 • Hoeveel theatershows je zou willen. Geef daarbij de omvang van uw organisatie aan;
 • Welke doelgroep aan de theatershow deelneemt (beschut werk, gedetacheerden, gemiddelde leeftijd, verhouding man/vrouw, welke sector, etc);
 • Wat jullie op dit moment al binnen de organisatie doen (of gaan ondernemen) rond het thema ‘omgaan met geld’.

Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Downloads

Heeft jouw organisatie binnenkort een roadshow Over geld en zo? Download dan alle middelen die daarvoor nodig zijn.

Links naar websites over geldproblematiek