Samen leren is leuker werken: FNV lanceert nieuwe tool om scholingssucces te vergroten

Samen leren is leuker werken: FNV lanceert nieuwe tool om scholingssucces te vergroten

FNV heeft de nieuwe tool Samen leren is leuker werken laten ontwikkelen. Mensen met weinig of geen opleiding kunnen met behulp van deze tool de kans op scholingssucces vergoten.

Samen leren is leuker werken

Uit onderzoek en de praktijk blijkt dat mensen die weinig of geen scholing hebben gehad vaak grote drempels ervaren om een cursus te gaan volgen. Om de kans op scholingssucces te vergroten, zijn er vier korte vragenlijsten ontwikkeld. Elke vragenlijsten gaat uit van één perspectief: werknemer, werkgever, trainer en toeleider (bijvoorbeeld iemand bij leerwerkloket of scholingsfonds).

Met deze vragenlijsten kom je erachter wat werknemers leuk vinden en waar zij zich graag in willen verbeteren, maar ook of je organisatie klaar is om medewerkers mee te nemen in scholing en ontwikkeling. Het (laten) invullen van deze één van deze vragenlijsten geeft al direct meer inzicht, maar je kunt ook gebruikmaken van meerdere of alle vragenlijsten. Door het afstemmen van meerdere perspectieven (lees: vragenlijsten) heb je maximale kans op scholingssucces.

De vragenlijsten zijn in nauwe samenwerking met de doelgroep ontwikkeld. Dit betreft praktisch geschoolde mensen. Door middel van praktijkervaring, wetenschappelijk onderzoek en adviezen van andere experts is deze tool tot stand gekomen. De vragenlijst van de werknemer is dan ook zo opgesteld dat iemand met weinig scholing deze ook kan invullen, maar het liefst wel onder begeleiding. Dat is voor deze doelgroep extra belangrijk.

Bij elke vragenlijst zitten ook tips en voorbeelden voor de werknemer, werkgever, trainer of toeleider. Met deze tips krijgen zij meer achtergrond bij de vragen en handvaten om het gesprek nog beter te kunnen voeren.

Ontwikkeld met en voor praktisch geschoolde mensen

De vragenlijsten en meer informatie over Samen leren is leuker werken, vind je op de site van de FNV.

Meer informatie

Deze aanpak is ontwikkeld door de FNV in opdracht van het actieprogramma Tel mee met Taal (programma van het Ministerie van OCW/SZW/VWS/BZK ) met als doel iedereen volwaardig mee te laten doen in de samenleving door ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen over voldoende basisvaardigheden beschikken. Voor meer vragen kan je ook terecht bij Arjan Beune (arjanbeune@gmail.com) en Lidy Hampink-Aalfs (info@kanz-advies.nl), die deze tool hebben (mede)ontwikkeld.