Sta sterk in je werk met de training Empowerment

Sta sterk in je werk met de training Empowerment

De empowermenttraining ‘Sta sterk in je werk’ is met financiële ondersteuning van SBCM ontwikkeld en uitgevoerd bij Patijnenburg. SBCM ging hierover met trainster en coach Hélène Vrij en werkconsulent Claire Obergh gepassioneerd in gesprek. Beginnend met een greep uit de vele enthousiaste reacties van deelnemers, zoals: “Ik ben positiever over mijzelf en mijn leven gaan denken. En bewust gaan nadenken over mijn kwaliteiten en hoe ik de dingen nu kan aanpakken.” En: “Ik heb meer zelfvertrouwen, ontvang makkelijker complimenten en durf ook vaker nee te zeggen.”

Eigen regie

“Met de empowermenttraining willen wij re-integratiekandidaten eigen regie laten nemen in hun re-integratietraject”, vertelt Hélène. “Het uiteindelijke doel is het versterken van persoonlijk functioneren, omdat dit de uitstroom naar regulier werk positief beïnvloedt. Qua gedrag bij de deelnemers vertaalt zich dat in: initiatief nemen, zelfmotivatie en meer zelfvertrouwen en eigenwaarde.” De module sluit hier goed bij aan, want deze is opgebouwd uit kleine stapjes die leiden naar persoonlijk inzicht, een positievere kijk op jezelf en het functioneren.

Persoonlijke verhalen

Volgens Hélène is het belangrijk dat de deelnemers zich kwetsbaar durven en kunnen opstellen. Dat begint bij trainers die datzelfde kunnen doen door persoonlijke verhalen te vertellen. Het gaat immers om interactie, vertrouwen geven en dat vervolgens ook krijgen. Uiteraard moet dit allemaal in een veilige setting plaatsvinden. Daarom is het raadzaam om een groepsgrootte van maximaal 10 deelnemers te hanteren.

De meerwaarde

Begrippen die in deze training veelal uitgewerkt worden, zijn identiteit, valkuilen en kwaliteiten. Claire vertelt: “De meerwaarde van deze training is inmiddels al ruimschoots gebleken. Het helpt in het re-integratietraject wel degelijk als ik als werkconsulent samen met de deelnemers inzicht krijg ik waar de deelnemers precies mee geholpen kunnen worden. Volgens mij zou daarom iedere gemotiveerde re-integratiekandidaat deze training moeten volgen!”


De training ‘Sta sterk in je werk!’ is speciaal ontwikkeld voor re-integratiekandidaten en bestaat uit 6 modules, gebaseerd op het train-de-trainer-principe. Het doel en de opbouw van de training:

  • Positief denken: vertrouwen hebben/krijgen in je eigen mogelijkheden.
  • Pro-actief gedrag: opkomen voor je rechten en keuzes kunnen/durven maken.
  • Persoonlijke invloed: invloed hebben/nemen in een bepaalde situatie.
  • Persoonlijke kracht: realistisch kunnen kijken naar jouw mogelijkheden; de onmogelijkheden zijn geen excuus.
  • Samenwerken: kunnen samenwerken met anderen; meedoen in de maatschappij en waar wil ik naar toe?
  • Reflecteren op jezelf na iedere les.

De cursusmaterialen zijn voor alle re-integratiebedrijven verkrijgbaar via SBCM (info.sbcm@caop.nl). Uiteraard is een goede voorbereiding van de trainers noodzakelijk. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met trainster en coach Hélène Vrij, T: 06 5169 86 50.


Opleidingsadviseur Weener XL

Wat geweldig!! Ik heb nog nooit zo’n complete training gezien die gratis wordt gedeeld! De training zit goed in elkaar en is heel volledig. Veel overlap met waar ik mee bezig ben en ontwikkel. Super leuk! “

Bekijk meer informatie over de subsidieregeling van SBCM.