WERK-portal.nl genoemd in nieuw boek over inclusieve arbeidsmarkt

WERK-portal.nl genoemd in nieuw boek over inclusieve arbeidsmarkt

In het nieuwe handboek ‘Omdat het kan! HRM-handvatten voor een inclusieve arbeidsmarkt’ is de WERK-portal.nl van SBCM opgenomen als praktijkvoorbeeld.

Op 18 januari overhandigde Annet de Lange van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen als een van de auteurs een exemplaar van het boek aan Mariëtte Hamer, voorzitter van de SER. ‘Omdat het kan’ is het eerste Nederlandstalige boek over het thema ‘inclusief Human Resource Management’.

In een inclusieve arbeidsmarkt werken kwetsbare medewerkers of medewerkers met een arbeidshandicap in ‘reguliere’ organisaties. Door demografische en maatschappelijke veranderingen, zoals vergrijzing, instroom van migranten en de invoering van de Participatiewet is er meer aandacht gekomen voor dit thema.

Recent verscheen het eerste Nederlandstalige boek over inclusief HRM: ‘Omdat het kan! HRM-handvatten voor een inclusieve arbeidsmarkt’. In het boek is een artikel over de WERK-portal.nl opgenomen als praktijkvoorbeeld. Het boek gaat in op vragen als: Hoe kan de werkgever (kwetsbare) medewerkers includeren binnen de organisatie? En in hoeverre is het HRM-beleid hier op ingericht?

Bestellen

U kunt het handboek bestellen via de website van Vakmedianet.