Werkmap voedingsprogramma voor SW-bedrijven

Werkmap voedingsprogramma voor SW-bedrijven

De Werkmap ‘Eet je Gezond!, Voedingsprogramma voor SW-bedrijven’ helpt SW-bedrijven om een voedingsprogramma op te zetten en zo de gezondheid van medewerkers te verbeteren.

Het document biedt onder andere informatie over het creëren van draagvlak, het opstellen van een plan van aanpak, de evaluatie hiervan en tal van activiteiten om gezonde voeding te stimuleren.

De werkmap is vooral geschreven voor mensen die zich bezighouden met gezondheidsbeleid binnen de organisatie en die activiteiten rondom voeding ontwikkelen. SBCM heeft de werkmap samen ontwikkeld met SanAvis, Zilveren Kruis Achmea en twee SW-bedrijven (Haeghe Groep en Concern voor Werk).

Bekijk de Werkmap: ‘Eet je Gezond, Voedingsprogramma voor SW-bedrijven’