Zo blijven de medewerkers van Stark digitaal vaardig

Zo blijven de medewerkers van Stark digitaal vaardig

De wereld digitaliseert en het is daarom belangrijk om digitaal vaardig te blijven. Dat geldt uiteraard ook voor medewerkers binnen de SW. Maar wat kun je als werkgever doen om de digitale vaardigheden van je medewerkers te bevorderen? En hoe zorg je ervoor dat ze hier enthousiast mee aan de slag gaan? In dit interview spreken we met Maya de Bruin, communicatieadviseur bij Stark, over het belang en de ontwikkeling van digitale vaardigheden binnen Stark.

Digitale vaardigheid draagt bij aan persoonlijke ontwikkeling

Ontwikkelbedrijf Stark probeert op verschillende manieren medewerkers te stimuleren om digitaal vaardiger te worden, zodat zij zich beter kunnen redden in de digitale maatschappij. Zo hebben ze zelfs een eigen app ontwikkeld. Medewerkers worden hiermee via hun smartphone op de hoogte gehouden van nieuws en ontwikkelingen. Daarnaast is er ook volop aandacht voor de ontwikkeling van digitale vaardigheden. Zo is er binnen het vitaliteitsprogramma Stark&Fit aandacht voor digitale vaardigheden en worden medewerkers pro-actief gewezen op het cursusaanbod van plaatselijke aanbieders.

Maya legt uit waarom Stark dit soort initiatieven zo belangrijk vindt: “Bij Stark vinden we dat digitale vaardigheid bijdraagt aan de (persoonlijke) ontwikkeling. Misschien is het niet noodzakelijk voor het werk dat je nu doet, maar het kan voor de toekomst wel verschil maken. Wil je blijven groeien, jezelf uitdagen en ook ‘meedoen’ in de maatschappij van de toekomst dan is het van belang dat je geen digitale analfabeet wordt.” En hoewel een groot deel van de Stark medewerkers al wel een smartphone heeft en op social media zit, valt er nog genoeg te leren.

FNV maakt SW-medewerkers wegwijs op het internet

“Digitale vaardigheid zit ook in het gebruik van responsieve sites”, vertelt Maya. “Zoals zelfstandig met DigiD een aanvraag doen bij een instantie. Of het herkennen van phishing. Als het over dat laatste gaat vermoed ik dat een groot deel van onze medewerkers, evenals een groot deel van de Nederlandse bevolking, niet voldoende digitaal vaardig is. En met de toenemende cybercriminaliteit ook erg op haar hoede is, waardoor ‘oefenen in de praktijk’ niet zo laagdrempelig is.”

Om ook op dat punt verder te ontwikkelen, hebben in 2022 zes groepen medewerkers van Stark een training digitale vaardigheden gehad van de FNV. De FNV kon dit gratis aanbieden in het kader van een subsidieproject van Google.org. Verdeeld over vier dagdelen werden de medewerkers meegenomen in de mogelijkheden en gevaren van het internet. Zo leerden ze hoe het internet en e-mail werkt, maar ook hoe je (veilig) online kan communiceren en was er aandacht voor internetveiligheid en het gebruik van DigiD.

Vooral over de manier waarop de training werd gegeven was Maya enthousiast: “De aangeboden training computervaardigheden past goed bij onze doelgroep. Dat ieder op zijn of haar eigen tempo kon meedoen was een groot voordeel. De trainer, David Gerritsen, had een goede klik met de deelnemers. Met veel geduld en een goede dosis humor heeft hij de deelnemers digitaal vaardiger gemaakt.”

Digitale vaardigheden vergroten de zelfredzaamheid

De medewerkers die deel mochten nemen aan de training delen die mening. “David legde alles heel rustig uit, vanaf het moment van opstarten tot welk programma je moest gebruiken. Het was een klein groepje: rustig en gefocust. Ik leerde echt veel. Ik ben heel trots op mijn Klik & Tik certificaat (computercursus van Oefenen.nl),” aldus Hilda Luchies. Ook Allard Bennink was blij dat hij op deze manier zijn digitale vaardigheden verder kon ontwikkelen: “Ik werkte al met de computer, maar ik kende vooral de programma’s word en excel. Nu zijn er zoveel andere programma’s zoals YouTube, alles gaat zo snel en ik wil graag bijblijven.”

jongedame kijkt op smartphone

En hoewel deze vaardigheden voor veel medewerkers niet noodzakelijk zijn om hun dagelijkse werk te doen, is het volgens Maya ook voor Stark voordelig dat de medewerkers zich op dit gebied ontwikkelen: “Digitaal gaat alles net een stukje effectiever en sneller. Alleen al de communicatie via mail of WhatsApp maakt dat we sneller kunnen schakelen en niet achter de feiten aanlopen. Maar de grootste winst zit hem in de zelfredzaamheid van medewerkers. Als zij zoveel mogelijk zelf kunnen, maakt dat dat zij sterker in hun schoenen staan.”

SBCM zet zich in voor de ontwikkeling van digitale vaardigheden

Ook in de SW is het dus belangrijk om te blijven investeren in digitale vaardigheden. SBCM helpt je daarbij. Zo vind je op onze website een inventarisatie van hulp- en leeraanbod om medewerkers digitaalvaardig te maken. In ons jaarlijkse event voor medewerkers, Sterk aan het Werk, zijn digitale vaardigheden ook een thema. Daarnaast is SBCM betrokken bij de pilot Digitaler naar werk van Stichting Lezen en Schrijven.