U bevindt zich op: Home >Sectoren > 125.000 banen

125.000 banen voor mensen met een arbeidsbeperking

Wat kunnen sectorfondsen hierin doen?
In het Sociaal Akkoord is afgesproken dat werkgevers de komende jaren 125.000 extra banen creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Ook voor werkgevers in uw sector ligt hier een grote uitdaging. Hoe kunt u hen daarbij helpen?

SBCM, kenniscentrum en A&O-fonds sociale werkgelegenheid, heeft vanuit haar expertise en in samenwerking met * sociale werkbedrijven en reguliere werkgevers een aantal praktische instrumenten ontwikkeld. Deze instrumenten kunnen werkgevers in sectoren helpen bij het realiseren van de afspraken uit het Sociaal Akkoord. Ook werkt SBCM samen met sectoren om extra, duurzame banen te realiseren. Wellicht is het ook voor uw sector interessant om de samenwerking met SBCM te zoeken.

Op deze site vindt u informatie over de praktische instrumenten die u kunt benutten om werkgevers in uw sector te faciliteren. Ook vindt u informatie over de wijze waarop sectoren met SBCM samenwerken. Daarbij vindt u antwoorden op onderstaande vragen:

* Sociale werkbedrijven

Dit is een verzamelterm voor SW bedrijven en andere (gemeentelijke) organisaties die mensen met een beperking begeleiden naar werk.

Trainingen voor werkgevers, leidinggevenden en ondernemingsraden

SBCM heeft ook trainingen aan werkgevers, leidinggevenden en ondernemingsraden. U kunt hiervoor individuele werkgevers opgeven, maar SBCM kan deze trainingen ook voor een door u samengestelde groep verzorgen. Het gaat om de trainingen:

  • Training voor werkgevers/leidinggevenden: Het realiseren van de banenafspraak in vogelvlucht
    
In deze training krijgt de werkgever en/of de direct leidinggevende praktische handvatten om de komst van (een) medewerker(s) met een afstand tot de arbeidsmarkt zo goed mogelijk te laten verlopen. Hiermee neemt de kans op een duurzame plaatsing toe.
  • Training voor begeleiders/leidinggevenden: Aan het werk, en dan?
    In deze training krijgt de directe begeleider/leidinggevende praktische handvatten om medewerker(s) met een afstand tot de arbeidsmarkt zo goed mogelijk te begeleiden. Hiermee neemt de kans op een duurzame plaatsing toe.

  • Training de OR en de Banenafspraak
    
In deze training krijgen OR-leden informatie over de Banenafspraak en de Quotumwet, de kenmerken en mogelijkheden van de doelgroep en de randvoorwaarden voor het creëren van een duurzame plaatsing. Daarnaast bepalen ze hun eigen positie op dit onderwerp en krijgen ze handvatten hoe ze het onderwerp binnen hun eigen organisatie op de agenda kunnen zetten.