Tactiek

Als je aan de slag wilt met duurzame inzetbaarheid in je organisatie of je vindt duurzame inzetbaarheid belangrijk en je wilt er mee verder, dan kun je vast wel wat tips gebruiken. We hebben hieronder wat algemene tips op een rijtje gezet, waarmee je aan de slag kunt (blijven) met duurzame inzetbaarheid.

Banner Taktiek
 • Kies je eigen tactiek met aandacht voor gezond, groei én plezier
  Werken aan DI kan op allerlei manieren. Dé aanpak is er niet. Het belangrijkste is om een aanpak te kiezen die bij jullie past. Bij jullie type organisatie, werkwijze en cultuur. En een aanpak waarin aandacht is voor alle drie de pijlers van duurzame inzetbaarheid: gezond, groei én plezier. Er zijn veel externe partijen actief op Duurzame inzetbaarheid, vaak met een eigen aanpak of methode. Het inschakelen van zo’n partij kan een goede keus zijn, maar maak altijd eerst zelf de balans op. Vertrek vanuit jullie eigen behoefte en houd zo zelf de regie over duurzame inzetbaarheid.
 • Zet je DI-bril op, niemand begint op nul
  Wil je een start maken met DI-beleid in je organisatie of wil je jullie huidige beleid versterken? Zet dan je DI-bril op en bekijk kerncijfers en huidige ontwikkelingen eens vanuit de drie pijlers van duurzame inzetbaarheid: gezondheid, groei en plezier. En ga het gesprek hierover aan met verschillende stakeholders in jullie organisatie. Vergeet daarbij de OR, leidinggevenden en bedrijfsarts niet. Stel vragen als: wat doen we al? wat gaat er goed, wat kan er beter? Maar ook prikkelende vragen kunnen tot een ander gesprek leiden: waar lig jij ’s nachts wakker van? wat zou jij doen wanneer je een grote zak met geld kreeg?
 • Doe het samen: iedereen is nodig
  Om topscoorder te kunnen zijn met voetbal, zijn niet alleen je medespelers belangrijk, ook de hele organisatie er omheen is van belang; inclusief de staf en de supporters.
  Stel een projectgroep samen, creëer ambassadeurs en ga in gesprek. Dit leidt vaak tot onverwachte ‘bijvangsten’: ideeën en inzichten die direct ingevoerd worden. Denk aan een werkleider die voor een tafeltennistafel op de werkvloer zorgt of een manager die zelf het goede voorbeeld geeft en meedoet met een beweegprogramma. Wil je een ieder bewust maken van wat duurzame inzetbaarheid is? Neem dan eens een kijkje in onze toolbox
 • Maak ruimte voor maatwerk
  Duurzame inzetbaarheid vraagt om maatwerk. Iedereen is immers anders en behoeften en mogelijkheden veranderen door de tijd heen. Ook het SW-bedrijf is continu in ontwikkeling. Daarom is het in iedere DI-aanpak belangrijk om ruimte te hebben voor individueel maatwerk. Dit krijgt vorm en inhoud in de dialoog tussen medewerker en leidinggevenden. Daarmee zijn zij vaak de hoofdrolspelers in duurzame inzetbaarheid. Maar maatwerk betekent ook dat er in jullie aanpak ruimte moet zijn voor inkleuring per afdeling of team. Betrek daarom afdelingen/teams actief bij de planvorming en uitvoering.
 • Houd de trein rijdend, maar ga niet te hard
  Wanneer je actief met DI bezig bent, verlies dan niet de aandacht voor het hier en nu en zorg dat iedere actie opgevolgd wordt. Maak een jaarplanning met haalbare doelen per kwartaal en vergeet niet de (tussentijdse) opbrengsten en successen te delen. De tactiekposter kan een hulpmiddel zijn. Stel je planning bij wanneer de actualiteit daarom vraagt. Zo zijn veel DI-plannen door Covid-19 tijdelijk in de koelkast gezet of bijgesteld. Er kwamen ook mooie initiatieven voor terug, zoals persoonlijke aandacht voor medewerkers die tijdelijk thuiskwamen te zitten of zorgen hadden vanwege de pandemie.
 • Maak DI onderdeel van het DNA van jullie organisatie
  Zie DI niet als een eenmalig project, maar maak het een natuurlijk, vast onderdeel van jullie HR-beleid. Zoek daarom verbinding met bestaande structuren, neem het bijvoorbeeld mee in de jaargesprekken, verzuimgesprekken of in de toolboxmeetings rond veilig en gezond werken. En blijf vooral de haakjes zoeken en zien. Er zijn vaak prachtige initiatieven of momenten in of rond de organisatie die bij kunnen dragen. Denk bijvoorbeeld aan landelijke initiatieven als dry january of Stoptober. Maar ook dichtbij in je team wanneer het na de jaarwisseling over goede voornemens gaat of om collega’s die bijna met pensioen gaan.

  Quote van Eva Visser, voormalig deelnemer lerend netwerk en adviseur en loopbaancoach
  ‘Iedereen is betrokken, soms is het even zoeken hoe’
 • Eva refereert hier aan het belang van ‘de persoonlijke missie’. Ze gebruik in haar werk vaak metaforen om het ‘vlammetje’ voor duurzame inzetbaarheid aan te wakkeren bij de verschillende stakeholders. De bal, de spelers, het team, de staf, de voorhoede, achterhoede, termen die helpen om duurzame inzetbaarheid praktisch en haalbaar te maken.