Tactiek: praktische handvatten om Gezond te stimuleren

Tactiek: praktische handvatten om Gezond te stimuleren

Hier vind je tips en checkpunten voor het stimuleren van gezond leven die aansluiten bij de werking van de hersenen:

 • Maak de werkomgeving van je organisatie gezonder
  Gedrag is grotendeels onbewust. Maak daar gebruik van. Door te zorgen dat medewerkers in de werkomgeving standaard de gezonde variant tegenkomen. Je kunt bijvoorbeeld fietsen beschikbaar stellen voor dienstreizen in plaats van een vergoeding voor de auto. Of in de kantine het fruit gratis of goedkoop aanbieden en koeken duurder maken. Bedenk maar eens hoe je je werkomgeving zó kunt organiseren dat de gezonde variant op de voorgrond staat en uitnodigt en de ongezonde variant niet beschikbaar is of pas in tweede instantie.
 • Gezond leven stimuleren: niet maakbaar, wel mogelijkheden
  Bewuste verandering vraagt veel qua motivatie en doorzettingsvermogen, ook als het om gezond leven gaat. Je komt pas in beweging als het je iets oplevert of als je ergens last van hebt. Voor bewuste gedragsverandering is beperkte mentale capaciteit beschikbaar. Bovendien wordt deze in stressvolle situaties overruled. Drie praktische handvatten:
  • Houd rekening met wat mensen motiveert of dwarszit
  • Sluit aan bij de leefwereld van de ander
  • Ook qua moment
 • Vier algemene checks
  Houd altijd de volgende vier ‘checks’ in gedachten. Maak het:
  • makkelijk: zorg dat de standaardoptie ‘gezond’ is; lever service bij belemmeringen.
  • aantrekkelijk: maak het leuk/goedkoop; werk met een beloningen of spaarsysteem; werk met kleine stappen.
  • sociaal: laat zien dat de meeste mensen het gevraagde gedrag vertonen; moedig aan om commitment uit te spreken tegenover anderen; doe het samen.
  • tijdgebonden: benut het moment waarop mensen voor gezond leven openstaan (sportschool na nieuwjaar); realiseer je dat een beloning op de korte termijn meer effect heeft dan op de lange termijn.
 • Inzichten wetenschap-praktijk
  Veel sociale werkbedrijven gunnen hun medewerkers een gezond leven en dragen daaraan graag bij met diverse ondersteuningsmogelijkheden. Maar alleen het aanbieden van mogelijkheden leidt nog niet altijd tot gebruik. Het beïnvloeden van gedrag blijkt moeilijk. Dat heeft het gesprek tussen wetenschappers – van Universiteit Maastricht en Erasmus MC – en mensen uit de praktijk duidelijk gemaakt. De inzichten uit deze gesprekken zijn bedoeld als achtergrondinformatie als je zelf aan de slag wilt. Meer informatie over het stimuleren van gezond leven? Ga naar het kennisdocument met informatie uit de wetenschap en literatuurverwijzingen.