De or van WerkSaam gaat de vloer op

De or van WerkSaam gaat de vloer op

De door SBCM in het leven geroepen Award gezond en veilig werken levert inspirerende praktijkvoorbeelden op van proactieve ondernemingsraden.

De or van Tomingroep won de award met het initiatief om medewerkers te ondersteunen bij stoppen met roken. De tweede prijs ging naar de or van Westrom voor hun arbobus, waarmee ze medewerkers betrokken bij een veiligere werkomgeving. De derde prijs was voor WerkSaam Westfriesland, dat met arborondes de arbeidsomstandigheden op de kaart zette.

Twee leden van de or-arbocommissie van WerkSaam gingen de werkvloer op. Samen bezochten ze alle afdelingen, maakten foto’s van mogelijk gevaarlijke situaties en gingen het gesprek aan met de betreffende manager. De bevindingen uit deze arborondes zijn vastgelegd in een rapport met veel foto’s en aanbevelingen. Inmiddels zijn de arborondes gemeengoed geworden.

Scepsis

De arbocommissie wist niet zo goed wat er speelde binnen WerkSaam, omdat het een vrij nieuwe organisatie is. Er waren wel vermoedens en meldingen van mogelijk onveilige situaties op de werkvloer. Dat vormde de aanleiding voor het starten met de zogenaamde arborondjes. Tijdens de rondjes spraken de leden van de arbocommissie met de bedrijfsleider of manager en de medewerkers. Ook werden er foto’s gemaakt van mogelijk gevaarlijke situaties. ‘Er was de nodige scepsis over onze arborondes’, zegt or-voorzitter Peter Smit. ‘Niet iedere werknemer vindt het namelijk leuk als wij kritisch meekijken.’ Het vastleggen van onveilige situaties met een camera maakte het gesprek later makkelijker.

Het rapport dat naar aanleiding van de arborondjes is gemaakt, was zo overtuigend dat het nog steeds in de rondjes gebruikt wordt. Daarmee is het een soort nulmeting geworden. Het rapport is ook gebruikt bij het opstellen van de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) voor WerkSaam.

Borging

Het voorbeeld van WerkSaam laat zien hoe u een initiatief goed kunt borgen én dat het belangrijk is om vol te houden, ook wanneer er weerstand is. Daarom verdient WerkSaam de derde prijs bij de Award gezond en veilig werken 2018 van SBCM.

Bekijk alle winnende ideeën

Lees een uitgebreidere beschrijving van het idee van de or van WerkSaam én de ideeën van de andere winnaars

Meer informatie

Hebt u vragen over gezond en veilig werken? Neem dan contact op met Diana Lettink, projectleider SBCM.
E: d.lettink@caop.nl
T: 06 2209 5634