Passend werk

Wat is nodig en mogelijk om passend werk te creëren dat aansluit op de mogelijkheden, talenten en wensen van mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt? Werk dat mensen helpt zich te blijven ontwikkelen en duurzaam aan het werk te blijven.

Belangrijk daarbij is dat werk aansluit op de mogelijkheden, talenten én wensen van mensen. Voor sommigen is dat werk in een beschutte werkomgeving en voor anderen is dat werk bij een reguliere werkgever.

Hier vind je tools en andere informatie over beschut werk, detacheren en doorstroom naar een reguliere werkgever.