Home » Tools » Kenniskring detacheren
Tool

Kenniskring detacheren

Bij detachering is de werknemer in dienst van een gemeente of sociaal ontwikkelbedrijf, maar gaat aan de slag bij een reguliere werkgever. Daardoor heeft de werknemer werk- en inkomenszekerheid en loopt de werkgever minder risico’s op bijvoorbeeld loondoorbetaling bij ziekte. Dat kan uitkomst bieden! De kenniskring detacheren van SBCM en Cedris brengt professionals uit de SW samen om hierover door te praten.

Voor wie

Ben jij vanuit je vak bezig met detacheren? Ben je bereid over de grenzen van je eigen organisatie te kijken? Ben je in de gelegenheid om ongeveer vier keer per jaar een bijeenkomst van de kenniskring bij te wonen? Sluit je dan aan bij de kenniskring detacheren.

Resultaat

SBCM en Cedris organiseren kenniskringen om professionals de kans te geven hun expertise te verstevigen en door te ontwikkelen. Door deel te nemen aan de kenniskring:

  • Heb je invloed op de doorontwikkeling van je eigen vakgebied.
  • Draag je bij aan het versterken van de kennis over de arbeidstoeleiding van een kwetsbare groep.
  • Vergroot je je netwerk.
  • Ontwikkel je je kennis en vaardigheden.
  • Doe je ervaring op in het agenderen en signaleren van veranderingen in je vakgebied.

Doel

Het doel van de kenniskring is om:

  • Kennis en expertise over detacheren te behouden, ontwikkelen en borgen;
  • Vaststellen wat de functionaliteit detachering moet inhouden.
  • Bepalen wat dit vraagt aan expertise en vakmanschap en dit borgen in trainingen en opleidingen.

Meer informatie en aanmelden

Heb je een vraag over de kenniskring detacheren? Stuur dan een mail naar info.sbcm@caop.nl.