Veilig detacheren

Steeds meer werknemers worden gedetacheerd. Hoe maak je duidelijke afspraken tussen de formele werkgever en de organisatie waar de werknemer gedetacheerd is om de veiligheid te waarborgen?

Veilig detacheren

Wie draagt de verantwoordelijkheid als het gaat om gedetacheerde werknemers? Volgens de Arbowet moet de werkgever waar de werkzaamheden plaatsvinden, ervoor zorgen dat de werkplek veilig is. Maar dat betekent niet dat de officiële werkgever geen verantwoordelijkheden meer heeft. Hoe jullie samen zorgen voor een veilige detachering lees je op deze pagina.

 

Bij wie ligt de verantwoordelijkheid?

De werkgever waar de werknemer zijn taken uitvoert – de materiële werkgever – draagt de verantwoordelijkheid voor goede arbeidsomstandigheden. Maar ook de officiële werkgever heeft taken te vervullen. Deze moet bijvoorbeeld toezien op de naleving van de gemaakte afspraken en de gedetacheerde werknemer informeren over de vereisten van het werk, zoals trainingen en ervaring. Ook moet de officiële werkgever zorgen voor een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E), een soort veiligheidscheck.

Hoe pak je dit aan?

Sociale ontwikkelbedrijven weten wat hun werknemers kunnen en waar ze nog aan kunnen werken. Het is belangrijk dat deze informatie ook beschikbaar wordt gesteld aan de organisatie waar de werknemer gedetacheerd wordt. Natuurlijk binnen de grenzen van de privacywetgeving. Ook moet er na plaatsing regelmatig worden gecheckt of de samenwerking tussen materiële werkgever en werknemer nog steeds goed loopt. In de Arbocatalogus SW staan alle regels duidelijk beschreven, inclusief handige tips om afspraken te maken over de toetsende en informerende rol van sociale ontwikkelbedrijven.