Toegankelijkheids­verklaring

SBCM streeft ernaar om de website en informatie voor iedereen toegankelijk te maken, overeenkomstig met het tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid van de overheid.

Hoofddomein
Een overzicht van alle websites, apps en verklaringen van SBCM is beschikbaar via: https://www.sbcm.nl/toegankelijkheidsverklaring.

Nalevingsstatus: eerste maatregelen genomen

SBCM verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website te laten voldoen aan het tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.In de toelichting. Onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver SBCM is gevorderd met de toegankelijkheid en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website nog toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 23-09-2020 getekend voor ‘gezien en akkoord’ door een tekenbevoegd functionaris van SBCM.

Functie: Secretaris.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 23-09-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op door te mailen naar info.sbcm@caop.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

  • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
  • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
  • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Direct naar de informatie