Toegankelijkheidsverklaring

Toegankelijkheidsverklaring

https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register/2876

SBCM, het Kenniscentrum en A&O-fonds sociale werkgelegenheid streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website SBCM.

hoofddomein:

https://www.sbcm.nl/

subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
(niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, apps en verklaringen van SBCM, het Kenniscentrum en A&O-fonds sociale werkgelegenheid is beschikbaar via de link https://www.sbcm.nl/toegankelijkheidsverklaring  

Nalevingsstatus: eerste maatregelen genomen

SBCM, het Kenniscentrum en A&O-fonds sociale werkgelegenheid verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website SBCM te laten voldoen aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver SBCM, het Kenniscentrum en A&O-fonds sociale werkgelegenheid is gevorderd met de toegankelijkheid van SBCM en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 23-09-2020 getekend voor ‘gezien en akkoord’ door een tekenbevoegd functionaris van SBCM, het Kenniscentrum en A&O-fonds sociale werkgelegenheid.

Functie: Secretaris.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 23-09-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?

Neem dan contact op via info.sbcm@caop.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

  • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
  • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
  • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?

Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.