Gevaarlijke stoffen

In een sociaal ontwikkelbedrijf kan iedereen in aanraking komen met gevaarlijke stoffen. Sommige werknemers lopen daarbij meer risico op gezondheidsproblemen. Daarom moeten alle sociale ontwikkelbedrijven bij het inschatten van risico’s ook rekening houden met gevaarlijke stoffen. Op deze pagina lees je hoe je dat kunt aanpakken.

 

 

Hoe pak je dit aan?

Het is belangrijk om een beleid te hebben voor het veilig omgaan met gevaarlijke stoffen. Dit omvat specifieke veiligheidsinstructies, zodat iedereen weet wat er van hen wordt verwacht. In de Arbocatalogus SW staat beschreven aan welke wettelijke verplichtingen de organisatie moet voldoen en hoe je een beleid voor gevaarlijke stoffen kunt opstellen. De stappen zijn als volgt:

 1. Weten welke gevaarlijke stoffen bij welke processen voorkomen (inventariseren).
 2.  Ordenen wat de meest en minst gevaarlijke stoffen of werkprocessen zijn (prioriteren).
 3. Stap voor stap de blootstelling inschatten, te beginnen met producten met ‘hoog risico’ uit de vorige stap (evalueren).
 4. Maatregelen bepalen op basis van stap 3 (maatregelen treffen).
 5. De restrisico’s beheersen.
 6. Borging om te voorkomen dat naleving verslapt en te bereiken dat nieuwe inzichten worden toegepast (wetswijzigingen, stand van de techniek).

Definitie gevaarlijke stoffen

Werknemers kunnen tijdens het werk blootgesteld worden aan gevaarlijke stoffen. Dit zijn stoffen, mengsels of oplossingen van stoffen die door hun eigenschappen schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van werknemers. Het gaat om stoffen die zowel schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid als voor het milieu. Wees je bewust van de volgende stoffen die in de sociale werkgelegenheidwerkgegelenheid kunnen voorkomen.

 • Kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische stoffen
 • Stof, vezels en uitlaatgassen met gevaarlijke eigenschappen
 • Lasrook
 • Ontvettingsmiddelen en metaalbewerkingsvloeistoffen
 • Verf, oplosmiddelen, lijm en kit
 • Stoffen bij grafische processen zoals drukinkt, wasmiddel, oplosmiddel
 • Schoonmaakmiddelen
 • Gewasbeschermingsmiddelen en biociden (bestrijdingsmiddelen)

 

Direct naar de informatie

Downloads

Links